Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom de lozingsvergunning voor Chemelot zo gevoelig ligt

Geplaatst opmaandag 30 september 2019 - 14:38

L1 publiceerde dit weekend een tv-reportage en een artikel op 1Limburg met een lijst met 650 chemicaliën die in het afvalwater zitten dat Chemelot op het oppervlaktewater wil lozen.

De vergunningaanvraag is te laat ingediend, tot woede van het Waterschap Limburg. Waarom ligt dit zo gevoelig?

Lees ook: Chemelot wil honderden chemicaliën lozen

Woede
Chemelot loost al decennialang chemicaliën op het oppervlaktewater. De nieuwe vergunning is aangevraagd voor de komende zeven jaar en moet ingaan op 1 januari. De aanvraag kwam drie maanden te laat binnen, terwijl juist een grote vervuiler als Chemelot zich gewoon aan de regels moet houden. Dat de huidige vergunning afloopt, komt echt niet uit de lucht vallen.

Weinig ambitie
Dat is niet de enige reden voor de woede van het waterschap. Het gaat om een van de meest complexe aanvragen in zijn soort in Europa. Daar komt bij dat de lijst met chemicaliën die de bedrijven op Chemelot willen lozen, groter is dan die in de vorige vergunning. Dat komt deels omdat meer stoffen kunnen worden gemeten in het water. Toch is de samenstelling van het afvalwater nagenoeg hetzelfde als de afgelopen jaren. Daar spreekt weinig ambitie uit om de belasting op het milieu terug te dringen.

Giftige stoffen
De chemicaliën die Chemelot wil lozen, zijn restanten die niet door de zuiveringsinstallatie op het terrein van Chemelot worden afgevangen. Er zitten zeer giftige stoffen bij, maar die zijn zo sterk verdund, dat ze niet schadelijk voor de gezondheid zouden zijn.

Compromis
Dat laatste is geen vaststaand feit, maar is altijd het resultaat van een compromis. Bij een vergunningaanvraag als deze moet een afweging gemaakt worden tussen het economisch belang en het belang van het milieu. Het compromis – de concentraties die zijn toegestaan - komt tot stand op een punt waarbij de gevolgen voor het milieu aanvaardbaar worden geacht. Maar, zoals een toxicoloog op 1Limburg stelde: "het gaat om chemicaliën die eigenlijk niet in water horen dat wordt gebruikt om drinkwater van te maken."

Kleine beetjes
Niet alleen Chemelot loost afvalwater dat in de Maas terechtkomt. Dat doen ook andere bedrijven. En net als Chemelot doen ze dat vaak 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Sterk verdund, maar wat doen al die kleine beetjes bij elkaar? En wat zijn de gevolgen als deze stoffen met elkaar in aanraking komen? Daarover weten we veel, maar ook veel niet.

Vervuilen
Mogelijk zijn we met talloze kleine beetjes dus steeds verder onze leefomgeving aan het vervuilen. De relevantie van dit onderwerp is dat we in Nederland aan alle kanten op de grenzen stuiten van de gevolgen van het economische groeimodel voor milieu en leefomgeving. De stikstofcrisis illustreert treffend dat we keuzes moeten maken.

Bewustwording
Alle aandacht is nu gericht op die stikstofdiscussie. Het artikel over Chemelot maakt duidelijk dat ook op andere gebieden bewustwording nodig is. We kunnen niet onbeperkt onze rivieren blijven vervuilen. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat onze leefomgeving zodanig wordt vervuild dat basisvoorzieningen zoals schoon drinkwater niet meer gegarandeerd kunnen worden.

Regels
Dit probleem is niet makkelijk en snel op te lossen. Als Chemelot geen afvalwater meer mag lozen, kunnen de fabrieken niet draaien en raken duizenden mensen zonder werk, zo wordt beweerd. Naar schoner afvalwater moet je stapsgewijs toewerken. Daarbij moeten bedrijven als die op Chemelot zich om te beginnen aan de regels houden bij het aanvragen van een vergunning.

Maatschappelijke druk
Het helpt als ze daarbij de druk van de maatschappij ervaren. Bewustwording van het grote publiek is daarom van cruciaal belang. Daar zijn publicaties zoals die van afgelopen weekend op 1Limburg en de reportage in L1mburg Centraal over de lozingsvergunning van Chemelot hard voor nodig.

Reageren? rob.vanwell@l1.nl

Deel dit bericht via
Overzicht
Limburgse 100
Uitgelicht
Meimaand is stemmaand voor de Limburgse 100!

Er kan weer gestemd worden voor de Limburgse 100. Voor de zesentwintigste keer wordt deze lijst met de grootste Limburgse hits aller tijden uitgezonden op Hemelvaartsdag 26 mei 2022. Het Limburgse publiek zorgt wederom voor de samenstelling van de lijst.

L1.nl/Limburgse100
Repetitie Dagboek van een Herdershond
Uitgelicht
L1 neemt een kijkje achter de schermen bij Dagboek van een Herdershond

L1 volgt de totstandkoming van de musical Dagboek van een Herdershond in een driedelige documentaireserie. Van de audities tot de eerste lezing van het script, van de repetities tot het inspelen van de muziekband, de camera's van L1 waren erbij.

L1.nl/Herdershond

Meest gelezen