Overslaan en naar de inhoud gaan

Teruglezen: Mogelijk om het jaar 'vaccinbooster' nodig

Geplaatst opdonderdag 24 juni 2021 - 9:49

In dit liveblog lees je dagelijks het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de gevolgen van de coronacrisis.

Dit is het belangrijkste nieuws van donderdag 24 juni:

18:12 uur - Mogelijk om het jaar 'vaccinbooster' nodig
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) denkt dat gevaccineerden mogelijk elke twee jaar een 'boosterprik' moeten krijgen om hun bescherming tegen het coronavirus en zijn varianten op peil te houden. Voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, zou dat wel eens elk jaar nodig kunnen zijn. In het ergste scenario zou dat voor de hele bevolking gelden.

Die inschattingen staan in een intern document dat persbureau Reuters heeft ingezien. Het wordt donderdag besproken in een vergadering van de internationale organisatie Gavi, die samen met de WHO het Covax-programma leidt om vaccins naar armere landen te krijgen. Genoemde periodes kunnen nog wijzigen.

Vaccinmakers Pfizer/BioNtech en Moderna hebben al vaker aangegeven dat na de eerste twee prikken extra injecties nodig zullen zijn, maar daar is vooralsnog geen hard bewijs voor aangedragen. In het voorlopige document staat dat nieuwe varianten zullen blijven opduiken, waardoor mensen een 'vaccinupdate' nodig zouden hebben. Er staat verder in dat volgend jaar in het meest waarschijnlijke scenario 12 miljard vaccindoses zullen worden geproduceerd, iets meer dan de 11 miljard die fabrikanten tot nu toe verwachten.

Wel worden problemen verwacht bij de productie en goedkeuring van aangepaste vaccins, waardoor de productie sterk kan achterblijven. In het document wordt niet duidelijk gemaakt of bepaalde vaccintechnologieën de voorkeur krijgen, zoals de EU heeft gedaan. Het landenblok kiest vooral voor de zogeheten mRNA-techniek die Pfizer/BioNTech en Moderna hanteren, ten koste van AstraZeneca en Janssen van Johnson & Johnson.

17:03 uur - Volle terrassen verwacht als Oranje zondag speelt
Veel horecazaken gaan vanaf dit weekend de voetbalwedstrijden van het Europees Kampioenschap op schermen uitzenden op het terras. Eigenaars van zaken door het hele land zien dat er veel animo voor is. Bezoekers moeten zich op de terrassen wel aan een aantal regels houden. Zo moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden en moeten ze blijven zitten en niet te wild juichen en opspringen na een goal.

Ook bij Café Forum in Maastricht worden veel mensen verwacht. "Wij hebben een televisiescherm op het terras. De verwachting is wel dat het vol zit, met alle afstandsregels die worden nageleefd."

16:22 uur- Toerismesector blij met verbetering kleur op coronakaart
Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) noemt de kleuraanpassing voor Nederland op de Europese coronakaart naar oranje een positieve ontwikkeling. De Europese gezondheidsdienst ECDC maakte bekend dat Nederland van rood naar oranje gaat en dat Friesland en Groningen zelfs naar groen gaan.

"Dit is heel positief. We verwachten dat veel mensen uit buurlanden de weg naar Nederland weer weten te vinden", zegt een woordvoerster van NBTC. "We hebben al veel vragen gekregen van Duitsers die graag naar Nederland willen komen." Vooral de Nederlandse kust lijkt in trek bij Duitsers, zegt de NBTC-woordvoerster. "Dat kan ook met de auto en dat is nu aantrekkelijker dan met het vliegtuig."

16:01 uur - Hoogste aantal Russische coronadoden in vijf maanden
Rusland meldde donderdag het hoogste aantal coronadoden sinds januari. In 24 uur tijd overleden 568 mensen aan Covid-19. Het virus grijpt snel om zich heen door de lage vaccinatiegraad en de opmars van de voor het eerst in India ontdekte Delta-variant. Ook het aantal nieuwe besmettingen ligt op het hoogste punt in vijf maanden tijd. Hoofdstad Moskou is het epicentrum van de nieuwe uitbraak.

15:36 uur - Nederland kleurt niet langer rood op coronakaart Europa
Op de Europese coronakaart kleurt Nederland niet langer donkerrood. Het aantal coronagevallen daalt en daardoor zijn Groningen en Friesland groen geworden. De rest van het land is oranje. Het grootste deel van Europa is inmiddels groen of oranje.

De kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC, de evenknie van het Nederlandse RIVM, is gebaseerd op het aantal positieve tests in de afgelopen veertien dagen. De organisatie kijkt ook naar het percentage positieve tests van het totaal aantal uitgevoerde tests.

14:11 uur - Een miljoen mensen kunnen donderdag vaccinatiebewijs in app laden
Coronaminister Hugo de Jonge heeft donderdag de update van de CoronaCheck-app symbolisch gelanceerd op het ministerie van Volksgezondheid. Wie is gevaccineerd, kan met de update van de app een vaccinatiebewijs inladen. "Het startpunt van een mooie zomer", stelde De Jonge tevreden vast. Donderdag kunnen ruim een miljoen mensen hun vaccinatiebewijs in de app laden. Dat aantal is beperkt, zodat de servers niet overbelast raken. Komende dagen zal het telkens ruim een miljoen per dag blijven.

In de app kunnen twee verschillende QR-codes worden geladen. Een daarvan is direct bruikbaar voor toegang tot binnenlandse evenementen. Deze QR-code kan worden geladen als iemand volledig is gevaccineerd of een negatieve coronatest heeft gehad. De minister roept mensen die pas één prik hebben gehad, dan ook op nog niet met de update van de app aan de haal te gaan.

13:00 uur - Poppodia verwachten lange rijen bij heropening vanwege corona-app
Poppodia verwachten lange rijen bij de heropening dit weekend vanwege het gebruik van de CoronaCheck-app. Dat zegt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). Komend weekend mogen verschillende culturele instellingen, zoals poppodia, bioscopen en theaters, hun deuren weer openen met de maximale publiekscapaciteit.

Met de CoronaCheck-app kunnen bezoekers laten zien dat ze gevaccineerd zijn. Als dat nog niet het geval is, moet er een negatief testbewijs meegenomen worden naar de ingang. Door deze extra handeling duurt het volgens Schans langer voordat bezoekers binnen zijn, waardoor de rijen voor de ingang lang kunnen zijn.

In de rij moeten bezoekers echter wel 1,5 meter afstand houden, wat volgens Schans best een uitdaging kan zijn wanneer er beperkte ruimte is voor de ingang. Daardoor kunnen rijen flink aangroeien, wat er bij een locatie als Paradiso - in het centrum van Amsterdam - voor kan zorgen dat de rijen zich vormen tot ver op de openbare weg. Bij andere locaties, zoals het Burgerweeshuis in Deventer waar een binnentuin bij zit, is de overlast voor de openbare weg wellicht beter te beperken.

Schans gaat ervan uit dat er dit weekend vooral mensen met een negatief testbewijs zich melden aan de deur van Paradiso, omdat die doelgroep relatief jong is. De meeste mensen van die leeftijdscategorie zijn nog niet volledig of überhaupt nog niet gevaccineerd en hebben daarom nog geen vaccinatiepaspoort.

12:45 uur - Inmiddels 100.000 afspraken gemaakt voor Janssen-prik
Inmiddels zijn in totaal 100.000 afspraken gemaakt voor een coronaprik met het vaccin van Janssen. Belangstellenden kunnen sinds woensdagmorgen een speciaal nummer bellen en doen dat ook donderdag weer volop.

De GGD ziet dat vooral veel twintigers zich aanmelden, aldus een woordvoerster. Er zijn vooralsnog 200.000 prikken te vergeven. Met Janssen is de gevaccineerde in één keer klaar. Van andere vaccins zijn twee prikken nodig.

Het nummer, 0800-1295, was woensdag nauwelijks bereikbaar door de grote belangstelling. Toch lukte het toen 78.000 mensen om een afspraak te maken voor een prik met het coronavaccin van Janssen. Daar zijn er nu dus 22.000 bijgekomen.

11:45 uur - Bisschoppen staan samen zingen in de kerk nog niet toe
Katholieke kerkgangers mogen van de bisschoppen voorlopig nog niet samen zingen in de kerk. Een koor van maximaal twaalf zangers is vanaf zondag onder voorwaarden wel weer toegestaan.

In andere christelijke kerken en twee joodse gemeenschappen is samenzang wel weer toegestaan, maar moet rekening worden gehouden met omvang en hoogte van de kerkruimte en de mogelijkheid tot ventileren, aldus het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

Het CIO en de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (RKK) kwamen donderdag met een update van het coronaprotocol in kerken, aangezien vanaf zaterdag veel versoepelingen gaan gelden. In alle kerken is het niet meer nodig een mondkapje te dragen. Kerken mogen ook weer alle zitplaatsen gebruiken voor zover er anderhalve meter afstand kan worden gehouden. De bisschoppen raden hun parochies aan om voorlopig nog voorzichtig te blijven.

Parochies die een processie willen houden, wat in deze tijd van het jaar regelmatig gebeurt, moeten daarvoor overleggen met de plaatselijke overheid, aldus de bisschoppen. Dat geldt ook voor bedevaarten. Voor bedevaarten naar het buitenland gelden de coronaregels van het land dat wordt bezocht.

11:30 uur - Minder contact met huisarts rond zwangerschap tijdens pandemie
Zwangere vrouwen en vrouwen die pas zijn bevallen van een baby, hebben tijdens de coronapandemie aanmerkelijk minder contact gehad met de huisarts dan voordat het virus Nederland bereikte. Als ze wel contact hadden met de huisarts, ging het vaker om psychische klachten dan een jaar eerder, meldt onderzoeksinstituut Nivel.

De onderzoekers durven nog niet te zeggen wat precies de gevolgen zijn van het verminderde huisartsbezoek.

In Noord-Nederland lag het aantal contacten met de huisartsenpraktijk tussen februari en eind september vorig jaar 22 procent lager dan in dezelfde periode in 2019. "Deze verandering kan komen doordat zwangeren en pas bevallen vrouwen zorg mijden uit angst voor een coronabesmetting", schrijven de onderzoekers. Het zou ook kunnen dat de vrouwen om wie het gaat vaker direct contact zochten met verloskundigen of gynaecologen. Contacten met de huisarts verliepen veel vaker telefonisch dan fysiek.

Dat vaker sprake was van psychische klachten, is in lijn met eerder onderzoek waaruit bleek dat zwangere vrouwen tijdens de pandemie vaker last hebben van angst en depressie en zich meer zorgen maken over hun gezondheid en de gezondheid van hun ongeboren kind, duiden de wetenschappers van Nivel, die voor het onderzoek samenwerkten met collega's van UMC Groningen, Radboudumc en Maastricht UMC+. Daarnaast kwamen spijsverteringsproblemen vaker voor. Een duidelijke verklaring daarvoor ontbreekt.

11:00 uur - 'Nederland heeft overzicht vaccinatie-incidenten niet op orde'
De registratie van incidenten die tijdens vaccinatiecampagnes plaatsvinden is in Nederland niet goed geregeld en dat moet beter, vindt het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). De onafhankelijke stichting wijst erop dat mogelijke bijwerkingen wel goed worden verzameld. Dat doet bijwerkingencentrum Lareb. Maar van zaken die misgaan tijdens het vaccineren ontbreekt het overzicht. Terwijl dat wel belangrijk is om de veiligheid van vaccinaties te vergroten, zegt het IVM. "Fouten voorkom je ook door te leren van de fouten die anderen gemaakt hebben", legt directeur Ruud Coolen van Brakel uit.

Bij grootschalige vaccinatiecampagnes, zoals die tegen Covid-19, gaan soms dingen fout. Het IVM wijst bijvoorbeeld op berichtgeving over relatief kleine incidenten. Zo werd in februari een onbekend aantal mensen met overgewicht met een te korte naald gevaccineerd, waardoor een extra prik nodig was. In april kregen mensen in Alphen aan den Rijn per ongeluk een dubbele dosis van het vaccin van AstraZeneca en eind mei kregen in Zwolle enkele mensen per ongeluk het verkeerde vaccin toegediend. Een vrouw kwam voor AstraZeneca en kreeg per abuis een prik van Pfizer/BioNTech, bij een ander gebeurde juist het omgekeerde.

Ook internationaal zijn incidenten bekend, onder meer met het verkeerd verdunnen van vaccins, het toedienen van verkeerde hoeveelheden of het opnieuw gebruiken van vieze naalden. Ook in het vervoer en op de locatie kunnen dingen misgaan. Het IVM noemt bijvoorbeeld wachtrijen op vaccinatielocaties waar mensen te weinig afstand van elkaar hielden, met coronabesmettingen tot gevolg.

Sinds januari probeert het instituut al een betere registratie op te zetten. "Het doel was om de incidenten te registreren, te analyseren en de leerpunten zo snel mogelijk terug te geven aan vaccinatielocaties en huisartsen om herhaling van fouten te voorkomen." Volgens het IVM bleek zowel GGD GHOR als het RIVM "niet in staat incidenten door te geven". Van de ziekenhuizen krijgt het IVM deze gegevens wel.

Het IVM verzamelt landelijk incidenten met medicatie. Het instituut neemt ook maandelijks deel aan een internationaal overleg over de veiligheid van coronavaccinaties. Daarin kan Nederland bij gebrek aan een goede registratie nu "enkel als toehoorder fungeren".

Het RIVM laat weten dat het geen overzicht heeft van vaccinatiefouten. Het instituut wijst erop dat het ook niet wettelijk verplicht is die centraal bij te houden. Zorgverleners die de vaccins toedienen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en melden van fouten. Als sprake is van een "calamiteit" moet sowieso de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op de hoogte worden gesteld.

GGD GHOR Nederland sluit zich daarbij aan. De brancheorganisatie vindt dat "de bestaande incidentmeldingssystemen volstaan". In de praktijk komt het erop neer dat de 25 GGD'en ieder hun eigen kwaliteitssysteem hebben, waar het melden van incidenten ook bij hoort. Op landelijk niveau is er geen overzicht van. Wel worden incidenten door de GGD'en besproken. "Waar nodig, worden processen aangepast", aldus GGD GHOR.

10:15 uur - Opnieuw grote drukte aan Janssen-telefoon
Alweer duizenden mensen hebben sinds donderdag 08.00 uur het speciale telefoonnummer gebeld voor een prik met het coronavaccin van Janssen. Het is ontzettend druk, aldus de GGD, maar de lijn ligt niet plat. Er worden volop afspraken gemaakt, aldus een woordvoerster.

Het nummer, 0800-1295, was woensdag nauwelijks bereikbaar door de grote belangstelling. Ook nu moeten mensen waarschijnlijk soms meerdere pogingen doen om contact te krijgen.

Het is woensdag, de eerste dag dat het kon, 78.000 mensen gelukt een afspraak te maken voor een prik met het coronavaccin van Janssen. Het telefoonnummer kreeg 5,3 miljoen telefoontjes van 222.000 bellers. Dat betekent dat de gemiddelde beller ruim twintig keer heeft geprobeerd een medewerker van het callcenter aan de lijn te krijgen.

De eerste mensen die een afspraak hebben gemaakt, worden vrijdag gevaccineerd. Met die ene prik zijn ze klaar. Met andere vaccins hebben mensen twee inentingen nodig.

9:30 uur - Erasmus MC oorzaak invloed op hersenen van Covid op het spoor
Het coronavirus kan hersencellen infecteren, maar de overdracht van het virus tussen de cellen stopt snel waardoor de schade beperkt blijft. Niettemin leidt de infectie tot een ontstekingsreactie die mogelijk bijdraagt aan de neurologische en psychische klachten waarmee veel mensen kampen die corona hebben (gehad). Dat meldt het Erasmus MC, dat onderzoek heeft gedaan.

Er is al langer sprake van dat Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt, invloed heeft op de hersenen. Patiënten kregen te maken met een verminderd geheugen, met hoofdpijn en soms zelfs met psychoses en ontsteking van het hersenweefsel (encefalitis). Ook ruiken lukt (ex-)coronapatiënten nogal eens minder goed.

De onderzoekers zagen dat de infectie leidt tot een reactie van de cytokines, de boodschappers tussen de afweercellen. Die kunnen een rol spelen bij lokale ontstekingen. "Het feit dat SARS-CoV-2 mogelijk wel de hersenen kan binnendringen via de reukzenuw en lokaal cellen kan infecteren wat weer leidt tot een ontstekingsreactie, kan zeker bijdragen aan neurologische klachten", zegt Debby van Riel van de afdeling Virologie van het Erasmus MC.

Mogelijk speelt ook het immuunsysteem een rol bij de de hersengerelateerde klachten. Om daarachter te komen is meer onderzoek nodig, zegt onderzoeker Femke de Vrij van de afdeling Psychiatrie. "We hebben het virus nu gevolgd in de cellen over een korte periode. Ook hebben we alleen gekeken naar een beperkt aantal soorten hersencellen."

9:15 uur Loket vaste lastenregeling voor tweede kwartaal opent vrijdag
Bedrijven kunnen vanaf vrijdagochtend 08.00 uur terecht bij het loket waar ze een tegemoetkoming van de vaste lasten kunnen krijgen. Het gaat om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor de maanden april, mei en juni. Bedrijven die in die tijd zeker 30 procent van hun omzet verloren zagen gaan, kunnen hun vaste lasten voor 100 procent vergoed krijgen. Ondernemers die gebruik willen maken van de subsidie, kunnen aankloppen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De TVL is een van de belangrijkste steunmaatregelen die het kabinet in het leven heeft geroepen om bedrijven overeind te houden in de coronacrisis. Door de strenge coronaregels die de afgelopen tijd golden, moesten veel ondernemers hun deuren sluiten of konden ze minder omzet draaien.

"Met de Tegemoetkoming Vaste Lasten blijven we ondernemers ondersteunen zodat zij zich zo goed mogelijk op heropening en herstel kunnen richten", zegt verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

Ondernemers die vlak voor of aan het begin van de coronacrisis zijn begonnen met hun bedrijfje, kunnen ook steun aanvragen voor deze maanden. Ze komen in aanmerking als hun omzet in het tweede kwartaal van dit jaar zeker 30 procent lager is dan in het derde kwartaal van 2020 (toen er relatief weinig coronamaatregelen golden).

8:15 uur - Verkoop bedrijfsauto's stijgt, maar nog geen herstel van corona
Fabrikanten hebben vorige maand binnen de Europese Unie ruim de helft meer bedrijfswagens verkocht dan een jaar eerder. Die forse stijging komt vooral doordat de markt in het voorjaar van 2020 onder druk van de coronacrisis stond. Ten opzichte van de periode voorafgaand aan de pandemie werden 30.000 minder vrachtwagens, bussen en bestelauto's op kenteken gezet.

In totaal werden in mei van dit jaar 165.363 bedrijfsvoertuigen geregistreerd, meldt de Europese branchevereniging voor de auto-industrie ACEA. Dat is 51,3 procent meer dan in mei 2020. Binnen alle categorieën stegen de verkopen, van bestelbus tot touringcar en zware vrachtwagen. Bij bussen was die toename met 18 procent het kleinst. De verkoop van de zwaarste categorie trucks nam met bijna driekwart toe, waardoor dit de sterkste groeimarkt was.

In de eerste vijf maanden van 2021 steeg de verkoop met net geen 44 procent. Sinds de jaarwisseling werden 838.941 bedrijfswagens verkocht.

8:00 uur - Limburgse ICT'er: 'Maanden gewerkt aan CoronaCheck-app'
App-architect Ivo Jansch groeide op in Eygelshoven. In gesprek met L1 Radio vertelt hij donderdagochtend over de pittige klus om vaccinaties toe te voegen aan de CoronaCheck-app. Lees hier meer.

7:45 uur - Kleine reisondernemers willen TVL-steun bij rechter afdwingen
Een groep kleine reisondernemers wil via de rechter afdwingen dat zij alsnog recht krijgt op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van de overheid. Terwijl bij sommige andere branches er een uitzondering is gemaakt, krijgen reisorganisatoren die coronasubsidie niet als ze kantoor aan huis hebben en hun kantoor geen eigen voordeur heeft.

De reisorganisatoren menen dat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Dat wettelijke startpunt schrijft voor dat mensen en bedrijven in gelijke gevallen hetzelfde moeten worden behandeld.

Behalve de TVL willen de kleine reisondernemers ook in aanmerking komen voor de compensatie van de annuleringsschade die daaraan gekoppeld is. Door Europese regels zijn bedrijven die reizen organiseren verantwoordelijk voor het schadeloos stellen van consumenten bij annulering, ook als zij zelf geen geld terugzien vanuit het buitenland. Vanwege de massale annuleringen tijdens de coronacrisis heeft deze regel kleine bedrijven veel geld gekost.

De kleine reisorganisaties en onafhankelijke reisadviseurs hebben eerst met een lobby in Den Haag geprobeerd hun situatie te veranderen. Dat leverde niets op, waardoor ze nu met steun van brancheorganisaties ANVR en VvKR naar de rechter stappen. Ze hebben daarbij niet gekozen voor een kort geding om een snelle oplossing af te dwingen, maar voor een bodemprocedure. Daardoor kan het nog wel enige tijd duren voordat er een uitspraak is.

7:15 uur - Kamer bespreekt versoepelingen en oprukkende Delta-variant
De Tweede Kamer debatteert donderdag over de verregaande versoepelingen van de coronamaatregelen die zaterdag ingaan. Bijna alle beperkingen gaan van tafel vanwege het dalende aantal besmettingen. Tegelijkertijd maken partijen zich zorgen over de oprukkende Delta-variant. Ze willen dat het demissionaire kabinet deze zomer alert blijft op de ontwikkelingen met het virus.

De Delta-variant, ook wel bekend als de Indiase variant, is ook in Nederland aan een opmars bezig, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend. Landelijk gaat het om 9 procent van het totale aantal coronagevallen. In Amsterdam heeft zelfs 40 procent van de mensen met een positieve coronatest inmiddels deze variant.

Partijen, waaronder de SP, dringen erop aan het bron- en contactonderzoek niet af te bouwen. Als er straks toch sprake blijkt van een nieuwe coronagolf, lopen de GGD'en anders achter de feiten aan. Verder moet er deze zomer veel geprikt worden, zodat veel mensen snel hun tweede coronaprik krijgen. D66 wil ook een teststraat op Schiphol weer in gebruik gaan nemen.

Omdat demissionair premier Mark Rutte naar een Europese top is, zijn dit keer alleen de zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark bij het debat.

7:00 uur - CBS-cijfers: Meer horecabedrijven ondanks coronacrisis
Ondanks de coronacrisis is het aantal horecabedrijven vorig jaar in de meeste Limburgse gemeenten gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Lees hier meer.

6:30 uur - Vaccinatiebewijzen beschikbaar in CoronaCheck-app
Wie is gevaccineerd, kan vanaf donderdag een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app laden. Daartoe moeten gebruikers van de app een update installeren, die vanaf donderdagochtend beschikbaar zal zijn in de verschillende appstores.

In de app kunnen twee verschillende QR-codes worden geladen. Een daarvan is direct bruikbaar voor toegang tot binnenlandse evenementen. Deze QR-code kan worden geladen als iemand volledig is gevaccineerd of een negatieve coronatest heeft gehad.

De andere code is vanaf 1 juli bruikbaar voor reizen naar EU-landen. Die code kan al worden geladen na één vaccinatie, maar in veel landen heb je twee prikken nodig om binnen te komen, of moet er na de laatste prik zelfs nog een aantal weken gewacht worden. Reizigers moeten volgens het ministerie van Volksgezondheid dan ook zelf goed opletten welke eisen het land van bestemming stelt aan het vaccinatiebewijs.

Mensen die in de afgelopen zes maanden corona hebben gehad, kunnen vanaf 1 juli het zogenoemde 'herstelbewijs' in de CoronaCheck-app laden. Wie nog geen vaccinatie heeft gehad en ook niet in aanmerkingkomt voor een herstelbewijs kan de app ook gebruiken voor buitenlandse reizen door een coronatest te doen.

De QR-code voor binnenlands gebruik bevat weinig informatie over de gevaccineerde, aldus het ministerie. Zo is niet te zien of de code is opgehaald na een negatieve test of door een vaccinatie. De code voor buitenlands gebruik bevat informatie over welk vaccin iemand heeft gehad en op welke datum de prik is toegediend. Deze informatie hebben landen nodig om te bepalen of de gevaccineerde welkom is.

Deel dit bericht via
Overzicht
Advertentie
Deze ramp in Limburg raakt ons allemaal. Doneer nu en draag uw steentje bij!

Het Nationaal Rampenfonds heeft het bankrekeningnummer 777 opengesteld voor particulieren, bedrijven en instellingen die willen bijdragen aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid-Limburg.

Vanuit de landelijke overheid is al duidelijk gemaakt dat bij de leniging van de nood een belangrijke rol voor de rijksoverheid is weggelegd. Veel schade aan huizen en bedrijven is door verzekeringen gedekt. Maar er blijven ook noden over die niet uit andere bronnen gedekt worden. En juist voor die initiatieven wil het Nationaal Rampenfonds een financier zijn.

Bekijk hier wat u kunt doen
Overzicht
Advertentie
Deze ramp in Limburg raakt ons allemaal. Doneer nu en draag uw steentje bij!

Het Nationaal Rampenfonds heeft het bankrekeningnummer 777 opengesteld voor particulieren, bedrijven en instellingen die willen bijdragen aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid-Limburg.

Vanuit de landelijke overheid is al duidelijk gemaakt dat bij de leniging van de nood een belangrijke rol voor de rijksoverheid is weggelegd. Veel schade aan huizen en bedrijven is door verzekeringen gedekt. Maar er blijven ook noden over die niet uit andere bronnen gedekt worden. En juist voor die initiatieven wil het Nationaal Rampenfonds een financier zijn.

Bekijk hier wat u kunt doen
Uitgelicht
Pitlane, het autosportprogramma van L1

Iedere donderdagavond voorafgaand aan een Grand Prix te zien op L1 TV en de online kanalen van L1, waarin Xavier Maasen en Sem Caelen je bijpraten over de stand van zaken in het F1-circus.

Heb jij een vraag die je in een uitzending van Pitlane beantwoord wil zien worden? Stuur deze dan per email naar pitlane@L1.nl en misschien komt deze dan in de uitzending voorbij!

Kijk hier naar Pitlane
Henk Bakt
Uitgelicht
De lekkerste Limburgse recepten in Henk Bakt

"Henk Bakt" is het lekkerste bakprogramma op L1 TV. Programmamaker Henk Hover is in zijn vrije tijd fervent hobbybakker. In het programma koppelt hij samen met regisseur Eric Wijnhoven Limburgse plaatjes en artiesten aan vlaai en ander gebak.

Bekijk hier alle Limburgse recepten

Meest gelezen