Schorsing amazone Sanne Thijssen opgeheven

De schorsing voor een half jaar die springamazone Sanne Thijssen eerder deze week van de FEI kreeg opgelegd is met onmiddellijke ingang opgeheven. Dat bevestigt haar vader en springruiter Leon Thijssen.
De schorsing is van de baan nadat een Liverpoolse dierenarts verklaarde dat hij Sara Galotière ketamine had toegediend om de merrie te verdoven.

Ketamine

Het is gebruikelijk dat ketamine wordt gegeven om het paard rustig te maken en te verdoven alvorens een dodelijk middel wordt ingespoten. De lokale arts heeft op dat moment geen overleg gehad met de FEI-arts, waardoor 'miscommunicatie' is ontstaan.

Verklaring

Pas nadat recent een advocaat werd ingeschakeld heeft Thijssen haar verhaal kunnen doen. En na de verklaring van de lokale arts is de schorsing ingetrokken door de internationale bond FEI. "Ze is nu van alle blaam gezuiverd", zegt advocaat Schelstraete, die overweegt de geleden schade te verhalen bij de FEI.