Kerkrade wil dat Roda JC een 'gebaar' maakt

© L1
Kerkrade wil een 'gebaar' van Roda JC waaruit blijkt dat de club ook zelf iets wil doen aan haar financiële problemen. De gemeenteraad heeft het gevoel dat Roda enkel de hand ophoudt.
Hoe dat 'gebaar' eruit moet zien, is niet helemaal duidelijk.

Afbetalen van huurschuld

In de raadscommissie is maandagavond geopperd dat Roda JC wellicht al wat eerder kan beginnen met het afbetalen van de openstaande huurschuld, eventueel betaald via een loonoffer van spelers en medewerkers van de betaald-voetbalorganisatie.

Geen geld voor huur

Roda had deze maand eigenlijk de helft van de huur voor het Parkstad Limburg Stadion voor het lopende seizoen - een bedrag van vier ton - moeten betalen. Eind vorig jaar heeft de club echter laten weten dat daar geen geld voor is.

Verzoek tot uitstel

Net als vorig jaar heeft Roda JC daarom uitstel van betaling gevraagd. De raadsfracties zitten behoorlijk in hun maag met dat verzoek. Zij krijgen stilaan de indruk dat Roda JC de huur voor het stadion gebruikt als sluitpost van de begroting.

Goede wil?

Roda JC zou het gevoel dat het zijn problemen achteloos op het bordje van de gemeente schuift, zelf kunnen wegnemen door zijn goede wil te tonen, suggereert de commissie. In juli komt de club met een voorstel hoe zij haar schuld - dan opgelopen tot 1,1 miljoen euro - wil wegwerken.
Vooruitlopend daarop zou ze maandelijks alvast een bedrag kunnen overmaken, vindt de commissie