Kantine sporthal Geusselt per direct dicht

De kantine van de Geusseltsporthal is van de ene op de andere dag gesloten, omdat de exploitant de huur niet meer kon opbrengen.
Clubs die gebruikmaken van de accommodatie behelpen zich nu in een andere ruimte.

Nieuwbouw

De hoge exploitatielasten schrikken potentiële nieuwe uitbaters van de kantine af. Daar komt bij dat de sporthal bezig is aan zijn laatste jaren. Bij het MVV-stadion is nieuwbouw gepland, inclusief een kantine-achtige ontmoetingruimte voor Maastrichtse sporters.
De verenigingen die de sporthal gebruiken, hebben bij de gemeente aangegeven de gevraagde huursom voor de kantine zo hoog te vinden dat ze niet eens willen meedenken over een oplossing. De gemeente besloot daarom genoegen te nemen met het betalen van de energielasten.

Haalbaarheid
Basketbalclub Kimbria onderzoekt nu of het tijdelijk runnen van de kantine met eigen clubleden of vrijwilligers haalbaar is.