Zesde plek voor Venlonaar op NK artistiek biljarten

Venlonaar Cock Ooms is zondag zesde geworden tijdens het NK Artistiek biljarten.
Artistiek biljarten wordt ook wel kunststoten genoemd. Het is een vorm van carambolebiljart waarbij de ballen op voorgeschreven manier een uitgetekende route in de vorm van een figuur op het laken moeten afleggen.
Ooms had zeven tegenstanders tijdens het Nederlands Kampioenschap. Bennie Smits won de titel.