Maastricht neemt huishoudelijke hulp onder de loep

Afbeelding ter illustratie © iStock
De gemeente Maastricht gaat in maart alle aanvragen voor huishoudelijke hulp opnieuw beoordelen. De groeiende wachtlijsten door oneigenlijk gebruik, bureaucratie en personeelstekorten zijn hier de oorzaak van.
Dat bleek dinsdagavond tijdens een vergadering van het sociaal domein.

Wachtlijst

Al jaren is het aanbod van huishoudelijke hulp in Maastricht niet toereikend. Momenteel staan 750 mensen op een wachtlijst, waarvan één met urgentie. Ruim 4000 inwoners van Maastricht ontvangen hulp op basis van een indicatie. Volgens Roger Ruijters en Natascha Snijders van zorgondernemer Envida is er een mismatch tussen waar mensen recht op hebben en wat echt nodig is.
Envida is als grootste aanbieder in Maastricht gevraagd door de gemeente de problemen in kaart te brengen in de ouderenzorg.

Oneigenlijk gebruik

Huishoudelijk medewerker Snijders noemt het voorbeeld van een vrouw die recht heeft op 9,5 uur huishoudelijke hulp. Volgens Snijders is mevrouw voldoende vitaal en is 9,5 uur voor huishoudelijke hulp in het kleine appartement veel te veel. "Het grootste probleem is dat hierdoor urgente gevallen geen hulp krijgen. Mensen willen niet interen op toegekende uren", vertelt de medewerker van Envida.

Zorginfarct

Roger Ruijters, directeur van Envida, hekelt de eisen die de gemeente stelt aan de huishoudelijke hulp. "Medewerkers mogen niet zelf inschatten wat er nodig is. Terwijl ze dat wel kunnen. Nu moeten ze elk uur verantwoorden. Die administratie is ondermijnend. Als we iets aan de regelgeving kunnen doen, kunnen we ook meer mensen helpen."
Ruijters wil een verandering van het systeem om een zorginfarct te voorkomen. "Mensen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zo laat mogelijk naar een verpleeghuis. Dat kan niet zonder huishoudelijke hulp. Die kijkt in de koelkast, maakt een praatje en signaleert vroegtijdig mogelijk ernstige aandoeningen." Ruijters spreekt dan ook liever van huishoudelijke zorg.
Wachtlijst
Ondanks dat de wachtlijst toeneemt, melden zich minder mensen dan voorgaande jaren, zegt beleidsmedewerker van de gemeente Maastricht Danny Meerten. Hij denkt dat meer mensen zelf oplossingen proberen te vinden. GroenLinks in Maastricht denk dat mensen geen idee hebben waar ze hulp kunnen aanvragen.

Wanneer krijgt iemand huishoudelijke hulp?

Huishoudelijke hulp kan nodig zijn omdat iemand hier zelf niet meer (volledig) toe in staat is. Onder huishoudelijke hulp valt niet alleen het schoonmaken en het schoonhouden van de woonruimte van de bewoner. Ook wassen, strijken, koken, hulp bij eten en drinken of schoonmaken van andere ruimten in huis valt onder deze aanspraak.

Inwoners kunnen hulp in de huishouding aanvragen bij het Wmo-loket van de gemeente een Wmo-loket. De gemeente bepaalt of iemand recht heeft op huishoudelijke en voor hoeveel uren in de week.

Personeelstekort

Het personeelstekort los je volgens Ruijters niet op met hogere lonen, zoals de SP dat wil. "Het personeelsprobleem is niet op te lossen met een hoger salaris of een meer urencontract." Envida betaalt voor huishoudelijk hulp in aanvang het minimumloon en biedt maximaal een 28-urige werkweek, zo is te lezen in de vacaturetekst. "Wij willen geen concurrentie met andere instellingen op basis van salaris." Volgens Ruijters is het de regelgeving waar het mes in moet.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!