Universiteiten beperken instroom internationale student

De rechtenfaculteit van de Maastrichtse universiteit in de binnenstad © Jean-Pierre Geusens
De Universiteit Maastricht wil wat doen aan de grote instroom van buitenlandse studenten, maar niet ten koste van alles. Dat blijkt uit een gezamenlijk plan van de Nederlandse universiteiten.
Donderdag kondigden de 14 universiteiten van Nederland een gezamenlijk plan van aanpak aan. De inzet is minder internationale studenten en meer Nederlandse taal op de universiteit.

Onder druk

De Tweede Kamer gaf minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een jaar geleden al de opdracht meer te doen om de toestroom van studenten uit het buitenland te beperken. Ook de universiteiten zelf zien in dat te grote groepen internationale studenten de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs onder druk zetten. Ook is er in sommige steden onvoldoende studentenhuisvesting. Gezamenlijk hebben ze nu een pakket aan maatregelen opgesteld. Deze verschillen per universiteit omdat de knelpunten niet overal hetzelfde zijn.

Geen werving

Om de instroom van internationale studenten af te remmen wordt er niet meer geworven op internationale beurzen. Alleen voor opleidingen voor sectoren met grote tekorten op de arbeidsmarkt wordt nog actief geworven. Universiteiten spreken daarnaast af om te stoppen met het voorbereidend jaar voor internationale aspirant-studenten.
De universiteiten zien dat internationalisering van zeer groot belang is voor de Nederlandse universiteiten en de samenleving. Maar zegt Jouke de Vries, interim-voorzitter van Universiteiten van Nederland (UNL): "Het levert ook knelpunten en frictie in die samenleving op. Juist om de meerwaarde van internationalisering te behouden, willen wij serieus werk maken van het oplossen van die knelpunten."

Beperkte toelating

De universiteiten zeggen wel dat om de instroom werkelijk te kunnen beheersen, het essentieel is dat opleidingen de wettelijke mogelijkheid krijgen om een numerus fixus op een Engelstalig traject van een opleiding te zetten, in plaats van op de volledige opleiding. "Alleen hiermee blijft de toegankelijkheid voor Nederlandstalige studenten volledig gewaarborgd en kan het aantal internationale studenten worden geremd. Sinds 2018 pleiten de universiteiten hiervoor. Op dit moment verbiedt de wet dit nog."

Per universiteit anders

"We hebben wel gezegd: je moet kijken naar de specifieke instelling, het profiel van die instelling en de ligging ervan. Dat betekent dat voor universiteiten zoals Maastricht, Groningen en Twente een ander type uitwerking van die maatregelen gaat gelden, dan voor een universiteit in bijvoorbeeld de Randstad die veel meer knelpunten ervan op die grote instroom in die steden", zegt Rianne Letschert, bestuursvoorzitter van Universiteit Maastricht (UM).
De Nederlandse taal wordt dankzij de maatregelen belangrijker en dat vindt Letschert heel goed. "We hebben al jarenlang het aanbod om Nederlands te leren voor onze studenten. In de komende periode gaan we kijken hoe we dat nog steviger kunnen aanbieden. Ook om ervoor te zorgen dat studenten die bij ons studeren, daarna in onze mooie regio blijven. Limburg heeft internationaal talent keihard nodig."

Meer Nederlandstalige opleidingen

Universiteiten gaan daarnaast meer Nederlandstalige opleidingen aanbieden. Ze spreken af dat alle grote bacheloropleidingen tenminste óók in het Nederlands worden gegeven. Daarnaast inventariseren de universiteiten momenteel welke Engelstalige opleidingen volledig omgezet kunnen worden naar het Nederlands. Er worden voorlopig geen nieuwe Engelstalige bacheloropleidingen ontwikkeld.
Ook zetten de universiteiten stevig in op het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid, zowel onder docenten als onder studenten. Met deze maatregelen willen de universiteiten niet alleen zorgen voor meer toegankelijkheid voor Nederlandse studenten, maar ook de Nederlandse taal overal in de universiteit versterken.

Blijven na de studie

Iedere universiteit gaat samen met regionale en nationale werkgevers een meerjarenplan opstellen om de blijfkans van afgestudeerde studenten te vergroten. De samenleving heeft er volgens de universiteiten baat bij dat internationale studenten na hun studie in Nederland blijven werken. Momenteel doet ongeveer een derde van de internationale studenten dat. In de technieksector ligt dat percentage nog hoger.

Steun

De Vries: "Met dit maatregelpakket nemen de universiteiten hun verantwoordelijkheid om tegemoet te komen aan de zorgen in de samenleving, voor het borgen van de onderwijskwaliteit, voor het oplossen van knelpunten, voor het beschermen van de internationale toppositie van onze wetenschap en voor het duurzaam inpassen van een beheerste internationale studenteninstroom in onze maatschappij. Daar hebben we de steun van de politiek wel voor nodig, in ieder geval in de vorm van het snel beschikbaar komen van wettelijke instrumenten om de instroom te sturen."
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!