GS ziet geen extra ziektegevallen rond Chemelot

Het Chemelot-complex telt 60 chemische fabrieken. © ANP
Gedeputeerde Staten denkt dat er rond het industriecomplex Chemelot niet meer ziektes voorkomen dan elders in de provincie. En dat terwijl er nog geen gezondheidsonderzoek heeft plaatsgevonden.
Dat blijkt uit een brief van het dagelijks bestuur van de provincie aan staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). "Er is geen aanwijsbare aanleiding om aan te nemen dat de ziektelast door milieufactoren rondom Chemelot hoger is dan op andere plekken in Limburg," staat in de brief.

RIVM-onderzoek

'Desalniettemin' wil GS zicht krijgen op de gezondheidssituatie rond Chemelot. De provincie verzoekt de staatssecretaris om Chemelot te betrekken bij een mogelijk onderzoek van het RIVM naar de gezondheidseffecten van grote industriecomplexen op de directe omgeving. De directe buren van Chemelot zijn de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, met in totaal 130.000 inwoners.

Motie

Dat GS 'desalniettemin' om onderzoek vraagt, heeft te maken met een breed gesteunde motie die Provinciale Staten in november hebben aangenomen. Daarin kreeg het provinciebestuur de opdracht om het kabinet te vragen een gezondheidsonderzoek te beginnen, naar het voorbeeld van grote onderzoeken bij Tata Steel in Velsen en chemiebedrijf Chemours in Dordrecht.

Medewerkers

De gezondheidseffecten op omwonenden én medewerkers moeten worden onderzocht, staat in de motie. In de brief aan de staatssecretaris wordt alleen over de omwonenden gesproken. Het monitoren van de gezondheid van Chemelot-medewerkers laten GS aan de bedrijven zelf over, waarop de Arbeidsinspectie toezicht moet houden. Op het Chemelot-complex staan zestig chemische fabrieken. Bijna allemaal zijn het dochterbedrijven van buitenlandse concerns.

Economisch belang

Aleida Berghorst, fractievoorzitter van de PvdA in Provinciale Staten, nam vorig jaar het initiatief voor de Chemelot-motie. Zij noemt de brief van het gouvernement aan Den Haag 'genuanceerd', omdat de provincie de economische belangen van Chemelot niet op ’t spel wil zetten. "Maar er worden ook voldoende aanknopingspunten gegeven om een gezondheidsonderzoek te beginnen", zegt Berghorst.

Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft een klein jaar geleden een rapport gemaakt over de invloed van een aantal industrieën op de omgeving. In dat onderzoek is Chemelot niet meegenomen. Blootstelling aan schadelijke stoffen, die via water en lucht in de omgeving komen, kan leiden tot een toegenomen kans op ziekten zoals kanker, chronische luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten.

Risico's

"Kennis over gezondheidseffecten van stoffen is voortdurend in ontwikkeling en is nooit volledig", schrijft de OvV. "Gebrek aan bewijs van schadelijkheid van een bepaalde stof is niet per definitie bewijs voor veiligheid. Het is voor de bescherming van omwonenden noodzakelijk dat overheden en bedrijven met enige regelmaat het zicht op de risico’s herbeoordelen." De OvV concludeert ook dat er soms sprake is van een bovengemiddelde ziektelast in gebieden rondom industrie.

Kwetsbaar

De directie van Chemelot benadrukt dat duurzaamheid en het terugdringen van uitstoot van giftige stoffen, hoge prioriteit heeft. Chemelot is naar eigen zeggen al één van de meest duurzame chemiecomplexen in Europa. "Tegelijkertijd maakt de onderlinge afhankelijkheid Chemelot ook kwetsbaar. Wij kunnen alleen competitief blijven als geen van de fabrieken sluit", stelt Chemelot op zijn website.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!