Ouders murw gebeukt door het jeugdzorgsysteem in Maastricht

Gefrustreerde ouders regelen jeugdzorg zelf © iStock
De ouders van Jacob (4) lukte het maar niet om via de gemeente Maastricht en jeugdhulpverleners de beloofde zorg voor hun kind te krijgen. Murw gebeukt door het systeem regelden ze het uiteindelijk dan maar zelf.
"Het is vervelend als je telkens moet bewijzen dat je kind hulpbehoevend is en iemand dat constant aan het betwisten is. Het is alsof ik moet smeken", zegt Abir, de moeder van Jacob. Na de sluiting van het Medisch Kinderdagverblijf (MKD) in Maastricht moest de vrouw op zoek naar passende zorg voor haar zoon. "Er zou passende zorg op een andere locatie komen. Jacob heeft een chromosoomafwijking en heeft fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en voldoende rust nodig."

Verhuizen

Er kwam een gesprek met de gedragswetenschapper van de gemeente. De insteek was een plek te vinden waar Jacob zorg en hulp zou krijgen, zoals op het MKD. Abir kreeg echter te horen dat ze een opvangprobleem had. "Alleen bij dagbehandelcentrum Kiem was een plek beschikbaar. Als ik die niet accepteerde, moest ik maar verhuizen."

Geen alternatief

"Door de vakantie was er geen tijd om een alternatief te vinden. En dus ging Jacob naar Kiem. Daar bleek al snel dat hij door zijn medische rugzak vaker thuis moest blijven dan daadwerkelijk bij Kiem te zijn." De moeder moest haar zoon naar verschillende therapieën brengen, waardoor ze uiteindelijk moest stoppen met werken.
Eind augustus 2023 vroeg Abir een persoonsgebonden budget (pgb) aan bij gemeente Maastricht. Dat is een bedrag waarmee mensen zelf zorg, verpleging of hulp en ondersteuning inkopen. Met het pgb kan iemand zelf bepalen waar, wanneer en van wie Jacob zorg krijgt. Dankzij dat systeem kon Abir weer gaan werken.

Excuses

Op 11 september belde ze met de gemeente om te informeren naar haar aanvraag. Het bleek dat de aanvraag wel in het systeem was gezet maar er verder niet mee was gedaan. De gemeente bood excuses aan en meldde dat de aanvraag weer 'op de lijst is gezet'. Een aanvraag mag maximaal 8 weken duren. Begin januari 2024 had Abir nog geen enkele reactie van de gemeente.

Nieuwe aanvraag

Op verzoek van Abir was er op 11 januari 2024 een gesprek bij de gemeente. Daar bleek dat een nieuwe consulent haar dossier had opgepakt. De voorgaande was langdurig ziek waardoor haar aanvraag was blijven liggen. Abir werd gevraagd een nieuwe aanvraag in te dienen waarbij alles ook opnieuw onderzocht moest worden. De gemeente vroeg Abir om opnieuw toestemming te geven voor een onderzoek op school en bij de therapeuten. Ook zou Jacob zelf opnieuw onderzocht worden. “De gemeente meldde ook dat we hen in gebreke konden stellen omdat ze de termijn niet zouden halen", zegt Abir.
Dit was voor haar de druppel. "We zijn gestopt met de strijd om de vergoeding te krijgen voor de beloofde zorg voor Jacob. We zijn moegestreden."

Concessie

Inmiddels heeft Abir er zelf voor gezorgd dat Jacob naar Adelante Taal in Maastricht kan. "Het is een concessie op het medische. Jacob krijgt nu revalidatie thuis. Op school leert hij gebaren. Hij leert nu van anderen, en dat is fijn. De gemeente Maastricht heeft geen gevoel van zorgplicht. Het zou fijn zijn als ze verantwoordelijkheid nemen."

Reactie gemeente

De gemeente Maastricht laat in een reactie weten dat "in voorkomend geval de termijnen ogenschijnlijk niet zijn gerespecteerd. Bij afwezigheid van een ambtenaar – door ziekte of anderszins – is het aan de gemeente om voor vervanging te zorgen."
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!