Burgemeesters luiden noodklok in Den Haag over politie

Deelnemers hoorzitting politiecapaciteit © L1
Acht Zuid-Limburgse burgemeesters waren maandag in Den Haag aanwezig bij een hoorzitting over de politiecapaciteit in hun regio. Ze luidden de noodklok over de herverdeling van politiemensen en vrezen dat het tekort in Zuid-Limburg nog groter wordt.
Tijdens de hoorzitting werd het Regionaal Beleidsplan Politie voor Limburg 2024-2027 (RBP) besproken.

Herverdeling

In dat plan wordt bepaald welke prioriteiten de politie de komende jaren stelt en hoe de politiecapaciteit over de gemeenten wordt verdeeld. Het RBP voorziet in een aanzienlijke verschuiving van politieagenten van Zuid naar Noord-Limburg en daar zijn de burgemeesters het niet mee eens.
Volgens de burgemeesters is het plan een "papieren werkelijkheid" die niet aansluit bij de onveilige en criminele realiteit.

Politieproza

Burgemeester Petra Dassen van Kerkrade noemt het plan politieproza. "Door de armoede neemt de kans toe dat criminelen in de gewone levens ingrijpen. We zijn de wedstrijd aan het verliezen." Burgemeester Roel Wever van Heerlen vreest dat zijn stad terug zal vallen naar de leefbaarheid en veiligheid van enkele tientallen jaren geleden. En burgemeester Richard de Boer van Landgraaf gaat nog een stap verder. "We hollen naar een narcostaat”, stelt hij.

Zorgplicht

De herverdeling van politiemensen van Zuid- naar Noord-Limburg betreft zowel het basisteam met wijkagenten als rechercheurs. Het wijkgerichte politiewerk is ver onder de maat, zegt burgemeester Wilma van der Rijt van Brunssum. "We zeggen heel veel nee en hollen daarmee het bevoegd gezag uit. Mijn inwoners geven de politie het cijfer 3. Ik heb een zorgplicht naar mijn burgers waar ik de politie bij nodig heb. De politie is niet alleen een crime fighter, ze is er ook voor de burger. Het gaat over leefbaarheid in de wijken. Het is een vangnet voor de samenleving."

Poortwachter

Burgemeester Wim Hillenaar van Maastricht is als regioburgemeester voorstander van het RBP. Volgens hem is dit plan nodig voor een eerlijkere verdeling van de capaciteit over Limburg. Daarnaast onderschrijft Hillenaar de noodzaak voor meer politiecapaciteit. "Door de grensligging zijn we een poortwachter van Nederland tegen de criminaliteit", zegt Hillenaar.
De herverdeling van capaciteit van zuid naar noord was volgens politiechef Jan van Loosbroek nodig om zijn mensen heel te houden. Van Loosbroek is net drie weken in functie. "We hebben sowieso een bezettingsvraagstuk, maar het RBP is nodig om ons werk te kunnen doen in heel Limburg."

Bestuursrechtelijk

Het gevolg van het tekort aan politiecapaciteit is dat steeds vaker het bestuursrechtelijke instrumentarium wordt ingezet door burgemeesters. "Een oplossing die leidt tot dikke dossiers en lange procedures. Denk aan een burenruzie die pas na vijf jaar opgelost is vanwege de bestuursrechtelijke aanpak. "Ik heb huilende mensen aan mijn bureau", vertelt Petra Dassen.

Vraagtekens over onderzoek

De burgemeesters zetten ook vraagtekens bij het onderliggende onderzoek van het RBP dat is uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. "Er zijn gegevens gebruikt die geen reële weergave zijn van hoe het er in de regio aan toe gaat", zegt burgemeester Dassen. "In Kerkrade kan een op de vier inwoners niet goed lezen en schrijven. Dat betekent dat deze mensen geen aangifte doen. Het rekenmodel dat gebruikt is, erkent dit niet", zegt Dassen.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!