Waterschap achter RIVM: 'Minder medicijnresten in water'

Een auto van Waterschap Limburg © Waterschap Limburg
Waterschap Limburg staat achter de oproep van het RIVM om te regelen dat er minder medicijnresten in het water belanden.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwde vrijdag dat de rioolwaterzuivering de medicijnresten niet goed uit het water kan halen.

Diclofenac

Vooral de vrij verkrijgbare pijnstiller diclofenac komt veel te veel voor in ons oppervlaktewater, constateert het RIVM. "Dit komt doordat deze pijnstiller vaak als gel op de huid wordt gesmeerd. Het grootste deel daarvan spoelt weg via douchen of het wassen van kleding", aldus de organisatie.
Maar ook andere bekende pijnstillers zijn een gevaar voor het water, blijkt volgens het instituut uit eigen onderzoek. Ibuprofen en naproxen, ook gewoon te koop, zijn eveneens een risico voor het watermilieu. De voorgestelde Europese norm voor diclofenac wordt echter zelfs op de helft van de onderzochte plaatsen overschreden, zag het RIVM.

Bekend

In dat beeld herkent het Waterschap zich. "De zaken die het RIVM noemt, zijn ook bij het waterschap bekend. Als waterschap zijn wij continu bezig met een goede waterkwaliteit en acties om deze te verbeteren. In het kader van medicijnresten in het oppervlaktewater richten wij ons enerzijds op bronaanpak en anderzijds op het ontwikkelen van zuiveringstechnologieën bij Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s)."

Zorgsector

Medicijnresten vormen volgens het Waterschap in algemene zin een probleem, diclofenac in het bijzonder. "Samen met de zorgsector onderzoeken we welke medicijnresten problematisch zijn en welke maatregelen er genomen kunnen worden. Daarnaast sluiten wij aan bij de landelijke samenwerking van de waterschappen om nieuwe technieken te ontwikkelen."

Milieuvriendelijke pijnstillers

Het RIVM waarschuwt dat medicijnresten in water schadelijk kunnen zijn voor dieren die erin en erop leven. Dokters en consumenten moeten hier meer informatie over krijgen en zouden zoveel mogelijk voor milieuvriendelijke pijnstillers moeten kiezen, vindt de organisatie. Paracetamol en aspirine bijvoorbeeld belasten het water minder. Het instituut zegt dat nog moet worden uitgezocht hoe de milieubelasting van pijnstillers het best kan worden meegenomen in de verschillende behandelrichtlijnen.

Eigen onderzoek

Het Waterschap onderzoekt zelf ook middels ‘Limburg brede monitoring’ de hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater. "Dit monitoringsprogramma helpt ons om inzicht te krijgen in de gehaltes in het oppervlaktewater. Daardoor kunnen we gaan kiezen op welke RWZI’s we maatregelen gaan nemen, welke zuiveringstechniek we kunnen toepassen en denken we na over bronaanpak. Immers: wat niet in het water komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden."

Oplossingen

Het Waterschap vindt het net als het RIVM belangrijk pijnstillers niet onnodig te gebruiken. "Aanvullend is het wenselijk om ongebruikte medicatie terug te brengen naar de apotheek of in te leveren bij de milieustraat. Spoel het in ieder geval nooit door de gootsteen of het toilet."
Het Waterschap laat weten dat er op veel zuiveringen de komende jaren voor het verwijderen van medicijnresten forse investeringen gedaan moeten worden.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!