Limburgse werkgroep brengt landbouwvisie naar Den Haag

Het landbouwsysteem is volgens de werkgroep te veel gericht op schaalvergroting en intensivering. © iStock
De Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg ziet graag een brede, meerjarige visie, op het huidige landbouwsysteem dat meer dan alleen het stikstofprobleem aanpakt.
"De landbouw loopt immers tegen meer grenzen aan", zegt de werkgroep.
Dat staat in een rapport dat overhandigd is aan de Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Volgens de werkgroep zit Nederland nog steeds op slot vanwege stikstof en is voor het grootste deel de internationaal georiënteerde geïndustrialiseerde landbouwketen hiervoor verantwoordelijk. "Het stikstofprobleem staat niet op zich en een eenzijdige aanpak is een onjuiste benadering."

Intensieve landbouw

Het rapport bevat een opsomming van problemen die voor een belangrijk deel zijn veroorzaakt door het huidige landbouwsysteem, dat volgens de werkgroep gericht is op schaalvergroting en intensivering. "Naast een stikstofoverschot levert het mestoverschot ook fosfaatproblemen. De huidige intensieve landbouw is tevens voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de slechte waterkwaliteit, evenals voor verdroging. Voor de teloorgang van insecten, luchtvervuiling, stank, fijnstof, Q-koorts, vogelgriep en andere dreigende zoönosen. Behalve de grootschalige intensieve veehouderij zijn ook het pesticiden- en kunstmestgebruik hier debet aan."

Veerkrachtig landbouwsysteem

Om deze problemen, en de teloorgang van de landbouw, tegelijkertijd aan te pakken, adviseert de werkgroep een beleid dat is gericht op transitie naar een veerkrachtig landbouwsysteem. "In een dergelijk systeem werken boeren volgens circulaire en agro-ecologische principes. Economische groei is in dit model niet meer leidend, een verdienmodel voor de boeren ontstaat wanneer de agro-industrie zich terugtrekt."

Boeren

De Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg heeft vanaf midden vorig jaar onderzocht hoe boeren aankijken tegen de discussie over de stikstofproblemen. Ze spraken hiervoor met enkele boeren in Noord-Limburg. In oktober vorig jaar werd in Melderslo al gedebatteerd over het rapport.
Het rapport moet volgens de makers bijdragen aan het debat rond de stikstofcrisis, waarbij vooral boeren, volgens hun, onder vuur liggen.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!