Jeugdzorgaanbieder Venlo onder verscherpt toezicht gesteld

Stockfoto © iStock
De Mutsaersstichting in Venlo, een organisatie die een groot deel van de jeugdzorg op zich neemt in Noord- en Midden-Limburg, is onder verscherpt toezicht gesteld. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Afgelopen november heeft de IGJ een bezoek gebracht aan de Mutsaersstichting. 'Er waren signalen over de kwaliteit en continuïteit van de jeugdhulp, zoals over de financiële positie van de stichting en de manier waarop de organisatie werd bestuurd', zo schrijft de inspectie in een verklaring.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Ondanks dat de IGJ ziet dat er veel wil en betrokkenheid van de medewerkers en het bestuur is om goede zorg te leveren, zijn er ook tekortkomingen. 'Zo zijn er behandelgroepen van jongeren met verschillende leeftijden en problemen samengevoegd. Hierdoor sluit het pedagogisch klimaat onvoldoende aan bij de individuele behoefte van de jongeren. Ook worden er vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast terwijl dit niet wettelijk is toegestaan.'

Hoge werkdruk

Ook is er een hoge werkdruk waardoor medewerkers niet altijd in staat zijn om adequaat te handelen bij incidenten. Daarnaast heeft er lange tijd een onrustige en soms onveilige organisatiecultuur geheerst. 'Bij belangrijke beslissingen in de organisatie zijn medezeggenschapsraden niet betrokken geweest en heeft het intern toezicht onvoldoende haar rol ingevuld', aldus de inspectie.
Vorig jaar werd bekend dat de Mutsaersstichting kampt met een zorgelijke financiële situatie. Toen werd bekend gemaakt dat er met de 14 betrokken gemeentes wordt gewerkt aan een herstelplan.
Volgens de inspectie zijn er stappen gezet in de goede richting. Bijvoorbeeld met de komst van een nieuw bestuur. Ondanks dat moet er nog wel veel verbeterd worden.

Zes maanden

De Mutsaersstichting moet binnen zes maanden de nodige verbeteringen doorvoeren. De IGJ houdt de stichting nauwlettend in de gaten hoe deze de verbeteringen gaat doorvoeren. De Mutsaersstichting moet uiterlijk op 31 januari een verbeterplan hebben ingediend.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!