Veel regen verwacht: dijkwachten staan klaar

De dijkwachten inspecteren de dijken. © Waterschap Limburg
De komende dagen wordt er in Limburg weer veel regen verwacht. Het Waterschap Limburg heeft alle dijkwachten voorbereid op mogelijke inzet waardoor er snel maatregelen genomen kunnen worden.
"Dit betekent concreet dat er voldoende collega's paraat staan om in actie te komen als dat nodig is", zo legt een woordvoerder van het waterschap uit. Ook voert het waterschap extra inspecties uit.

Dijkwachten

De taak van de dijkwachten is om tijdens hoogwater te checken of er bijvoorbeeld scheuren in de dijk zitten, er kwelwater onder de dijk doorstroomt of dat de dijk wordt beschadigd door drijfhout. Een dijkinspectie vindt altijd met twee personen plaats en de resultaten worden vastgelegd in een rapport. Afhankelijk van de waterstand kan de frequentie van een dijkinspectie variëren van één keer per 24 uur tot zes tot acht keer per etmaal.

Neerslag

Volgens de prognoses van het KNMI wordt er de komende 48 uur veel regen verwacht. Ten noorden van Roermond is de verwachting dat er 30-40 millimeter neerslag gaat vallen en ten zuiden van Roermond 40-60 millimeter, schrijft het waterschap.

Verwachting afvoer Maas

De waterafvoer van de Maas wordt volgens de laatste berekeningen geschat op 1.600 kubieke meter per seconde. De piek wordt verwacht op 4 januari bij Maastricht en zal vervolgens drie dagen duren om onze provincie te doorkruisen.

Geul

In Zuid-Limburg verwacht het waterschap dat de afvoer in de Geul toeneemt naar 20 kubieke meter per seconde. De verhoogde afvoer zal geen problemen geven, datzelfde geldt ook voor de andere beken in Zuid-Limburg.

Midden-Limburg

In het midden van de provincie zal door de regen de afvoeren van de Roer en de Groote Molenbeek toenemen. Bij de Tungelroyse beek en de Uffelse beek zijn noodpompen actief. De pompen zorgen dat de kans op wateroverlast benedenstrooms vermindert.

Roer

De verwachte afvoer van de Roer is 80 kubieke meter per seconde, dit is minder dan de piek van 96 kubieke meter per seconde van vorige week. Ook de afvoer van andere beken in Noord-Limburg neemt toe. "Er worden echter nog geen problemen voorzien", aldus een woordvoerder.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!