Europese Commissie wil bescherming wolf terugschroeven

Stockfoto © iStock
De Europese Commissie wil wolven minder streng beschermen. Daarmee zouden de roofdieren sneller verjaagd of afgeschoten kunnen worden.
De commissie is gevoelig voor het beklag van onder meer boeren en lokale bestuurders dat de wolf 'een echt gevaar' is geworden, zegt voorzitter Ursula von der Leyen. Ook in Limburg werden dit jaar al meerdere wolvenaanvallen geregistreerd.

Verdrag aanpassen

Om de weg vrij te maken voor het beteugelen van de wolf moet een dierbeschermingsverdrag uit de jaren '70 worden gewijzigd, stelt de commissie. Ze vraagt de EU-lidstaten om die Conventie van Bern aan te passen. De wolf zou niet meer onder de 'strikt beschermde' soorten moeten vallen, maar onder de 'beschermde' soorten. De EU kan daarna haar eigen regels navenant aanpassen.
Het besluit van de commissie komt er op aandringen van het Europees Parlement. Toen dat een jaar geleden vroeg om het intomen van de wolf, reageerde het dagelijks bestuur van de EU nog afwerend. Maar na raadpleging van 'overheden, wetenschappers en andere belanghebbenden' gaat de commissie nu om.

De wolf in Nederland

Sinds de wolf is teruggekeerd in Nederland en andere Europese streken waaruit hij was verjaagd, is het dier middelpunt van een fel debat. Boeren klagen dat hun vee niet langer veilig is. Natuurbeschermers zijn juist blij met de terugkeer van het inheemse roofdier. Ook in Limburg overleden dit jaar al meerdere dieren aan een wolvenaanval. Veel Limburgers voelen er weinig voor dat de regering wolven beschermt, zo bleek eerder dit jaar uit data verzameld door onderzoeksinstituut Kieskompas.
Momenteel schrijft de Wet natuurbescherming voor dat je de wolf niet zomaar uit een bepaald gebied mag verjagen, verwonden of doden bij probleemsituaties. Verjagen van eigen terrein of uit de buurt om gevaarlijke situaties te voorkomen is wel toegestaan. Samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en uitvoeringsorganisatie BIJ12 wordt voor 2024 gewerkt aan een nieuw wolvenplan.

Gebieden aanwijzen

Landbouworganisatie LTO is het met EC-voorzitter Ursula von der Leyen eens dat de terugkeer van de wolf goed nieuws is voor de biodiversiteit, maar dat de concentratie van wolven in sommige regio's, waaronder in Nederland, een reëel gevaar is geworden voor lokale gemeenschappen. Het kan overlast en schade veroorzaken en dan moeten schadebeperkende maatregelen kunnen worden genomen, vindt LTO.
De landbouworganisatie wil dat de overheid gebieden in Nederland aanwijst waar wel of juist geen ruimte is voor wolven. Per gebied moet bekeken worden wat de aanwezigheid van wolven betekent voor landbouwhuisdieren en veehouders daar, maar ook voor recreanten, bewoners van het buitengebied en voor ander wild.

'Onverantwoord'

Minder blij zijn natuurorganisaties als het Wereld Natuur Fonds (WWF). Volgens het WWF mist alle wetenschappelijke onderbouwing voor zo'n besluit. "Ongekend roekeloos en totaal onverantwoord", oordeelt de natuurorganisatie.
Het WWF roept de lidstaten van de EU op het plan te verwerpen. In een brief aan commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die het voorstel bekendmaakte, stelt een groot aantal organisaties dat iedere verandering aan de beschermde status van wolven 'moet zijn gebaseerd op betrouwbare wetenschappelijke gegevens'. En dus niet op 'anekdotisch bewijs' dat is ingediend in een 'niet-transparant proces', klinkt het.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!