Valkenburg ontvangt 2,3 miljoen voor schade watersnood

Een ingestorte brug in Valkenburg als gevolg van het hoogwater. © L1 (Niena Bocken)
De gemeente Valkenburg aan de Geul ontvangt van het Rijk 2,3 miljoen euro als tegemoetkoming voor de schade als gevolg van de watersnoodramp in juli 2021.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het bedrag dinsdag toegekend, meldt de gemeente. Wethouder Niels Dauven: "In feite krijgen we nu de rekening die we zelf vanuit onze reserves hebben betaald, alsnog vergoed."

Hoogwater

In Limburg en omliggende grensgebieden viel in juli 2021 in een aantal dagen tijd zoveel regen dat grote delen van met name het heuvelland overstroomden. Samen met gemeenten Gulpen-Wittem en Meerssen behoorde Valkenburg aan de Geul tijdens de overstromingen tot de zwaarst getroffen gemeenten. Niet alleen inwoners hebben schade geleden, ook de gemeente zelf moest gebouwen, wegen, stoepen, parkeerterreinen, bruggen, riolering en groenvoorzieningen herstellen.

8,2 miljoen schade

Al die herstelwerkzaamheden leverden een kostenpost van 8,2 miljoen euro op. Via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en de Wet Veiligheidsregio's is een deel van dat bedrag vergoed. De 2,3 miljoen euro extra komt uit de SPUK-regeling, die in een eerder stadium al was toegezegd aan de zwaarst getroffen gemeenten.

Goed verlopen proces

Dauven zegt dat de gemeente haar best heeft gedaan om de vergoeding te krijgen. "Dat proces met het ministerie en het RVO (die de regeling uitvoert), is heel zorgvuldig en goed verlopen waardoor we als gemeentelijke organisatie nagenoeg volledig zijn gecompenseerd. Het wekt bij mij vertrouwen dat de overheid ook aan alle andere gedupeerden die ruimhartigheid laat zien."
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de middelen in de bestemmingsreserve watersnood te storten. De raad van Valkenburg aan de Geul neemt daarover volgende week een besluit.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!