Zuyderland moet volgend jaar miljoenen bezuinigen

De entree van het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen. © L1 (Dion Moonen)
Ziekenhuis Zuyderland (Heerlen en Sittard-Geleen) moet volgend jaar 15 miljoen bezuinigen. Het aantal mensen bij ondersteunende diensten wordt afgebouwd en in Sittard-Geleen overweegt het ziekenhuis te stoppen met nachtelijke spoedoperaties.
Ook het samenvoegen van beddenafdelingen in Heerlen is een van de opties omdat er veel onderbezetting is. Gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde, zegt bestuursvoorzitter David Jongen van Zuyderland. Hij sprak dinsdagavond bij Podium Royal, een maandelijkse debatavond in Heerlen.
Zuyderland heeft volgend jaar te maken met hogere CAO-lonen, extra energiekosten en stijgende algemene inkoopkosten. De noodzakelijke bezuiniging betreft zo'n 2 procent van de totale begroting. Bij de organisatie werken 10.000 mensen (7300 omgerekend in volle banen, fte).

Geen spoedoperaties

Het ziekenhuis kampt met een chronisch gebrek aan personeel. Het stoppen met opereren ’s nachts in Sittard-Geleen betekent dat de mensen ergens anders ingeroosterd kunnen worden. Het gaat volgens Jongen om doorgaans 1 of 2 operaties per nacht in Sittard-Geleen, maar daarvoor moeten wel de hele nacht dokters en verpleegkundigen klaar staan.

Uitstel

Maandag werd bekend dat Zuyderland pas rond Pasen een besluit neemt over nieuwbouw in Heerlen, een paar maanden later dan eerder aangekondigd. Er wordt meer tijd genomen voor overleg met alle betrokken partijen in Parkstad en de Westelijke Mijnstreek, zoals huisartsen, patiëntenorganisaties en gemeenten.

In 2030 wil Zuyderland in Heerlen een nieuw gebouw hebben staan. In Parkstad is veel verzet tegen het scenario waarbij het ziekenhuis stopt met een groot beddenhuis. In plaats daarvan krijgt Heerlen het grootste dagbehandelcentrum van Nederland. Opnames van patiënten worden dan in Sittard-Geleen geconcentreerd.

Zuyderland wijst erop dat van de één miljoen patiëntcontacten per jaar slechts 4 procent leidt tot opname in een ziekenhuisbed, 96 procent van de patiënten gaat dezelfde dag naar huis. En door moderne technieken zal het aantal opnames in de toekomst verder dalen.

Er is al maanden felle kritiek op het scenario waarbij het opnemen van patiënten in Sittard-Geleen wordt geconcentreerd.

'Voortschrijdend inzicht'

"Het was niet goed dat we in het begin alleen vanuit de ziekenhuisbelangen hebben geredeneerd", zo zei Jongen. Hij wilde het woord ‘valse start’ niet in de mond nemen, maar sprak over ‘voortschrijdend inzicht’. De Zuyderland-bestuursvoorzitter wil zich de komende maanden niet meer intensief in het debat mengen.
In plaats daarvan moet oud-PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester de dialoog gaan voeren met alle partijen, via een zogenoemde Regietafel. Jongen stelt dat er nog geen besluit is genomen over de toekomst. "Ik sta open voor hetgeen de Regietafel aandraagt", beloofde hij dinsdagavond. Hij denkt dat met de nieuwe aanpak het uiteindelijke toekomstbesluit meer draagvlak krijgt.

Spoedzorg

Zuyderland heeft dinsdag overleg gehad met de huisartsen in de regio. Zij zijn in de avonduren en weekends verantwoordelijk voor de Huisartsenpost. Huisarts Jan Palmen maakt zich vooral zorgen over het mogelijk verdwijnen van de spoedeisende hulp (SEH) in Heerlen. Patiënten kunnen dan niet meer worden doorverwezen naar het ziekenhuis. De Zuyderland-bestuursvoorzitter garandeert dat er altijd een adequate spoedzorg in Heerlen beschikbaar blijft. "Er zijn heel veel manieren om spoedzorg kwalitatief goed te regelen."

Analyse

De gemeente Heerlen laat hoe dan ook een maatschappelijke kosten/baten analyse maken over de toekomstplannen van Zuyderland en de gevolgen voor Parkstad. Burgmeester Roel Wever van Heerlen zegt dat het maken van die analyse niet afhankelijk is van medewerking van Zuyderland. "Die analyse komt er sowieso."
Wever stoort zich eraan dat het ziekenhuis maar twee scenario’s op tafel legt. Zo vindt de burgemeester dat bijvoorbeeld ook een scenario onderzocht moet worden waarbij er in 2030 een nieuw ziekenhuis komt tussen Sittard-Geleen en Heerlen, in Nuth bijvoorbeeld.
Volgens de Zuyderland-baas is die optie ook bekeken, maar afgewezen. "Dat zou zo’n 500 miljoen kosten, plus nog 200 miljoen aan afschrijvingen op bestaande gebouwen." Dat zou financieel onverantwoord zijn, aldus Jongen.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!