Voorlopig geen groei rijksbanen in Limburg

Het CBS kwam als rijksdienst naar Heerlen © ANP
De kans blijft klein dat Limburg op korte termijn veel meer rijksbanen krijgt. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat hij onvoldoende invloed kan uitoefenen op een evenwichtiger spreiding over de provincies.
Volgens opgave van het ministerie telde Limburg begin dit jaar 12.692 rijksbanen, inclusief de politie. De komende vier jaar zullen daar nog geen 200 banen bijkomen, zo is de prognose die demissionair minister Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Verdere scheefgroei

Vorig jaar is de verdeling nog onevenrediger geworden. Terwijl landelijk het aantal rijksbanen gemiddeld met 4,6 procent toenam, bedroeg de stijging in Limburg maar 3,5 procent ofwel ruim 400 arbeidsplaatsen. Alleen in Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant was de groei lager, maar die provincies hebben al tienduizenden rijksbanen.

Rijksbanen in Limburg (per 2023)
Defensie 1599
Justitie 883
Politie 3362
Rechtspraak 789
Ministeries 3248
Bestuursorganen 2810

Limburg totaal 12.691
Landelijk totaal 336.270

Ministers zelf verantwoordelijk

Iedere minister is in principe zelf verantwoordelijk voor de locatiekeuze van de diensten die onder zijn of haar ministerie vallen. Minister De Jonge bevestigt deze week in een brief aan de Tweede Kamer dat de spreiding van de rijksambtenaren 'onevenwichtig' is. Maar hij voegt er meteen aan toe: "De mogelijkheden tot sturing door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zijn ontoereikend om dat tegen te gaan."

Plannen

De minister werkt aan plannen om de invloed van zijn ministerie te vergroten. In het eerste kwartaal van 2024 komt hij met voorstellen. Dan is vervolgens de (nieuwe) Tweede Kamer aan zet om te bepalen wat er moet gebeuren. In de Kamer is dit onderwerp al vaak aan de orde geweest, tot nu toe met weinig resultaat.

Jarenlang protest

Al vele jaren wordt vanuit Limburg bezwaar gemaakt tegen het relatief lage aantal rijksbanen in de regio. Provinciale Staten namen in 2010 al een motie aan om in Den Haag te protesteren. Het Limburgse parlement vroeg toen al om objectieve criteria zodat de rijksbanen eerlijker over het land worden verdeeld.
De Parkstad-tak van vakcentrale FNV stuurde begin dit jaar nog eens een brandbrief naar de minister, waarin een vergelijking werd gemaakt tussen Limburg en Utrecht, twee provincies met ongeveer evenveel inwoners. Limburg telt zo’n 12.000 rijksbanen, Utrecht meer dan vier keer zoveel. "In dit soort feiten vindt het wantrouwen jegens de Randstad en Den Haag een vruchtbare voedingsbodem", zo schreven FNV’ers Wiel Friedrichs en Peter Heuperman aan de minister.

Elke Regio telt!

Ook in het rapport Elke regio telt!, dat drie grote adviescolleges van de regering eerder dit jaar publiceerden, wordt gewezen op het gebrek aan rijksbanen in de regio’s. "Bij de locatiekeuze moet breder worden gekeken dan de bedrijfseconomische kosten en baten en de belangen van de huidige medewerkers. Denk aan de bijdragen aan andere aspecten van brede welvaart, de zichtbaarheid van de rijksoverheid in heel Nederland, het opbouwen van regionale netwerken en het bijdragen aan regionale werkgelegenheid."
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!