Ruim 1500 handtekeningen tegen komst Roertoren

De Roertoren gezien vanaf de voorkant van het station. © Gemeente Roermond
De Roertoren: een groot woongebouw van bijna 70 meter hoog met 110 appartementen en drie bouwlagen voor kantoren, dichtbij het station van Roermond. Een ambitieus plan, maar zeker niet iedereen lijkt er blij mee te zijn.
Online loopt namelijk een petitie tegen de Roertoren die inmiddels meer dan 1500 keer is ondertekend.
'Red Roermond'
Red Roermond van de Roertoren
, noemt de organisator de petitie. "Het college wil goedkeuring verlenen aan een woontoren van 70 meter hoog, aan de achterzijde van het station. Dat past totaal niet in de omgeving. Het is nog niet te laat! Door massaal van ons te laten horen, kunnen we onze stad misschien behoeden voor deze stedenbouwkundige en architectonische ramp", schrijft de (anonieme) organisator.

Weerstand op social media

Al snel is te zien dat ook op sociale media, en dan met name Facebook, veel weerstand is tegen een mogelijke komst van de Roertoren. "Ze hebben het station voor jandoedel gerestaureerd! Want hoe mooi het is geworden, het valt niet meer op als dat 'lelijk ding' daar vlak achter komt te staan" en "Bön zuunig op mien sjtad, memoreerde Pierre Cuypers voordat hij stierf, en kijk wat er gaat gebeuren", wordt er onder andere geschreven.
Wethouder Dirk Franssen reageert op een online bericht. Zo schrijft een gebruiker dat ze 'niet kan begrijpen dat het college goedkeuring heeft gegeven voor de toren'. Franssen legt uit dat het plan er al jaren ligt, en er niks meer aan de komst ervan gedaan kan worden: "Lees vooral de openbare stukken van B&W van 12 september, die ten grondslag liggen hieraan. Hierin is ook de historie (vanaf 2003), het feit dat er een kantoorgebouw van dezelfde hoogte zou komen en de besluiten die in maart 2022 voor het aantreden van het huidige stadsbestuur relevant. Met andere woorden; hier is niets meer aan te veranderen en er is alles aan geprobeerd om er 'het beste' van te maken. We kunnen er altijd 'het gesprek over voeren' buiten Facebook om."
Een foto van de oorspronkelijke kantoortoren, waarvoor al jaren geleden een vergunning is verleend. © Gemeente Roermond

Voor- en tegenstanders

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de petitie bekend is, en dat ze ook weerstand ervaren: "Zoals bij elk plan zijn er voor- en tegenstanders. Dat blijkt ook zo te zijn bij dit plan. De gemeente organiseerde op 3 oktober jongstleden een informatie-middag/avond. Hier zijn zowel voor- als tegenstanders naar toe gekomen en is met beide partijen gesproken."
Iedereen kan nog in het gemeentehuis, tot en met 7 november, een zegje doen over de Roertoren. De plannen liggen momenteel ter inzage. "De opmerkingen worden allemaal beantwoord door het college van B&W en samen met het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad beslist daarna of het bestemmingsplan wordt vastgesteld", aldus de woordvoerder.

Onderzoeken
Voordat de Roertoren daadwerkelijk gebouwd kan worden, moeten er nog veel onderzoeken gedaan worden. De gemeente lijkt echter vaart te willen maken, en heeft de meeste dan ook al laten uitvoeren. Zo vond er in het voorjaar van 2022 al een verkennend bodemonderzoek plaats.

De gemeente heeft verder onderzoek laten doen naar:
- Vleermuisonderzoek
- Akoestisch onderzoek
- Watertoets
- Archeologisch vooronderzoek
- Onderzoek externe veiligheid
- Verkeerskundig onderzoek
- Windhinderonderzoek
- Trillingsonderzoek
- Quickscan Wet natuurbescherming

Vergunning

Ondanks de weerstand is de vergunning voor het realiseren van een kantoortoren van 68 meter hoog, al jaren geleden verstrekt. "Dit betekent dat deze toren morgen op deze locatie kan worden gebouwd binnen het geldende bestemmingsplan en conform de verleende vergunning. Vanwege de dalende vraag naar kantoren en de stijgende vraag naar woningen, is voorgesteld om het bestemmingsplan aan te passen zodat er 110 betaalbare huurappartementen kunnen worden gebouwd op een A-locatie", reageert de woordvoerder desgevraagd. Overigens verschillen de afmetingen van de 'nieuwe' Roertoren wel - al is het nihil - met de oorspronkelijke kantoortoren: 24 bij 24 meter en 68,80 meter hoog (Roertoren nu) versus 28 x 28 meter en 68 meter hoog (oude kantoortoren).
De woordvoerder laat tot slot weten dat de afbeelding die gebruikt wordt bij de petitie niet klopt. "Het lijkt erop dat er een verzameling betonplaten in 'het plaatje' is gefotoshopt, in plaats van de betreffende zijde van de toren correct af te beelden."
Hieronder is te zien hoe de toren er daadwerkelijk uit komt te zien:
De Roertoren gezien vanaf de voorkant van het station. © Gemeente Roermond
Bij de petitie wordt onderstaande, foutieve foto gebruikt. In plaats van ramen, zijn er betonplaten te zien:
De Roertoren zoals die door de organisator van de petitie wordt afgebeeld. Dit is niet hoe de daadwerkelijke toren eruit komt te zien. © Gemeente Roermond
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!