Betere bescherming voor Maas komt eraan

De kwaliteit van het Maaswater wordt beter beschermd © L1 (Jos van den Broek)
Natura-2000 gebied, Kaderrichtlijn Water en de Maas als rechtspersoon. De komende jaren wordt de rechtspositie van de rivier veel sterker en dat betekent dat vervuilende bedrijven, ondernemers en burgers aan steeds strengere eisen moeten voldoen.
Steeds meer politieke partijen in de Tweede Kamer steunen het initiatief om van de Maas een rechtspersoon te maken. Hoewel dat proces nog jaren kan duren, neemt het besef toe dat de rechten van de rivier beter beschermd moeten worden.

Inspraak vooraf

"Iedereen is bang dat het straks om rechtszaken gaat, maar alle voorbeelden in de wereld laten zien dat dat niet zo is", zegt Huub Waterval van de actiegroep Maas Cleanup. "Inspraak vooraf waarin je alle belangengroepen de kans geeft om hun mening te geven en iemand namens de Maas zelf kan optreden, leidt in de praktijk tot veel betere resultaten."

Dieren beschermen

Ook de benoeming van de Grensmaas tot Natura 2000-gebied, biedt meer bescherming. Voor het eind van dit jaar wordt een beheerplan opgesteld door Rijkswaterstaat waarin allerlei voorwaarden zijn opgenomen. Vier specifieke diersoorten die afhankelijk zijn van een schone rivier moeten in stand worden gehouden, sterker nog: hun leefgebied moet zelfs worden vergroot.
Het gaat daarbij om de bever, de zalm, de rivierdonderpad en de rivierprik. Alle toekomstige plannen en ontwikkelingen worden hieraan getoetst. Hebben die een nadelig effect op een of meerdere soorten dan gaan die initiatieven niet door. En dan is er nog de strenge Kaderrichtlijn Water die alle Europese landen verplicht om uiterlijk in 2027 te zorgen voor voldoende schoon en gezond water.

Veel winst geboekt

Maar wat is de balans als we de Maas nu een rapportcijfer zouden moeten geven? Rivierecoloog Gijs Kurstjens: "Op het land langs de rivier gaan we richting de 8, in het water is het maar een 6. Dertig jaar geleden was het een dikke vette onvoldoende. We hebben dus al veel winst geboekt, maar er valt nog heel veel extra winst te halen."
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!