Agenten Horst/Peel en Maas onterecht ontslagen

Stockfoto © iStock
Het ontslag van drie agenten van het basisteam Horst/Peel en Maas wegens plichtsverzuim is onterecht. Twee andere agenten zijn wel terecht ontslagen.
Tot dat oordeel kwam de bestuursrechter vrijdag.

Pesterijen

De vijf agenten werden in september 2020 ontslagen, omdat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een of meer vormen van ernstig plichtsverzuim, zoals pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden. Ze stuurden onder meer grensoverschrijdende berichten in een besloten WhatsApp-groep.
Zes andere agenten werden gestraft met degradatie, overplaatsing of het inleveren van salaris en verloven.

Vrijheid van meningsuiting

Volgens de rechtbank vallen de WhatsApp-berichten en commentaren bij gedeelde foto's onder het recht van vrijheidsuiting. Daarom had de korpsleiding van de politie eerst advies moeten vragen aan de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (Agfa) voor het besluit te nemen over te gaan tot ontslag. Aangezien dat niet gebeurd is, kan het strafontslag niet worden gebaseerd op deze feiten. Bij drie van de vijf ontslagen agenten zijn de misdragingen volgens de rechtbank daardoor niet ernstig genoeg voor ontslag. De korpsleiding moet in hun zaak een nieuwe beslissing nemen.

Terecht ontslagen

Bij de twee andere agenten vindt de rechtbank het strafontslag wel gerechtvaardigd omdat zij vals proces-verbaal opgemaakt hebben. Eén van de twee deed bovendien een valse melding via Meld Misdaad Anoniem (MMA). Volgens de rechtbank is dat onacceptabel. "Het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van opgemaakte processen-verbaal. Valse processen-verbaal leiden tot ondermijning van onze rechtstaat en zijn funest voor het vertrouwen van de burger in deze rechtstaat. Dit geldt ook voor valse MMA-meldingen. Dit levert naar het oordeel van de rechtbank ernstig plichtsverzuim op."

Ja zeggen en nee doen

De politie startte in april 2019 met een disciplinair onderzoek waarbij in totaal werd gekeken naar de gedragingen van elf medewerkers van het basisteam. De politie sprak in dat onderzoek met zo'n 160 (oud-)medewerkers en leidinggevenden. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de misstanden te wijten waren aan meerdere oorzaken, zoals gebrekkig leiderschap en onvoldoende begeleiding van bovenaf, waardoor informeel leiderschap ontstond. Verder was er een cultuur van 'ja zeggen en nee doen', niet openstaan voor kritiek, groepsvorming met uitsluiting van anderen en normoverschrijdend gedrag.

Veel impact

De eenheidsleiding van de Politie Limburg laat in een reactie weten de tijd te nemen om de uitspraken te bestuderen. "Iedere uitkomst in deze zaak heeft impact. Op de collega's die destijds geraakt werden door het grensoverschrijdende gedrag, op collega's binnen en buiten de eenheid en op de leidinggevenden. Er is zorg en aandacht voor alle collega's die het treft."
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!