Ziekenhuizen financieel gezond maar zorgen over rendement

Foto ter illustratie © iStock
De Limburgse ziekenhuizen zijn financieel gezond, maar hebben weinig financiële reserves. Dat concludeert accountantskantoor BDO in zijn jaarlijkse rapportage over de financiële situatie van de ziekenhuissector.
Landelijk gezien scoren 55 van de 61 geanalyseerde ziekenhuizen een voldoende. Qua financiële gezondheid scoorden ziekenhuizen in Nederland vorig jaar gemiddeld een rapportcijfer van 7,2.
Financiële stresstest ziekenhuizen van BDO

In onderstaande lijst is de ranking te vinden van Limburgse ziekenhuizen voor 2022 met de daarbij horende score en de ranking van het jaar ervoor.

19: Zuyderland - 8 (ranking 2021: 44)
27: VieCuri Medisch Centrum - 7 (ranking 2021: 21)
31: St. Jans gasthuis - 7 (ranking 2021: 54)
50: Laurentius - 6 (ranking 2021: 22)

Het MUMC is niet meegenomen in het onderzoek omdat het een universitair ziekenhuis betreft.

Kwetsbare kleinere ziekenhuizen

Ook al scoren de ziekenhuizen een voldoende, het betekent niet dat er geen problemen op de loer liggen. Met name kleinere ziekenhuizen zijn kwetsbaar. Volgens BDO daalt het rendement van een aantal kleine ziekenhuizen naar de kritieke ondergrens van 1 procent. Dit is bijvoorbeeld bij het Laurentius het geval.

Stijgende lasten

Ziekenhuizen hebben te maken met een stapeling van snel stijgende lasten. Zo zijn de loonkosten een nog zwaardere last geworden. De cao-lonen stijgen in twee jaar tijd met 10 procent. Maar ook andere kosten, zoals energie en vastgoed, nemen snel toe vanwege de inflatie.

Zorgakkoord

In het Integraal Zorgakkoord is vastgelegd dat ziekenhuizen de komende jaren fors moeten investeren in andere manieren van zorg organiseren, zoals digitalisering. De kosten daarvoor krijgen ze deels vergoed door het ministerie van Volksgezondheid, maar die fondsen zijn volgens BDO niet groot genoeg. En omdat de rendementen mager zijn (een afname van 1,9 naar 1,6 procent), is ook daar weinig financiële ruimte. "Een duivels dilemma", zegt Vincent Eversdijk van BDO.

Aanbevelingen

BDO komt met twee voorstellen. Ofwel de maatschappij draait hiervoor op door hogere premies te betalen. Ofwel, en dat lijkt BDO een realistischer scenario, ziekenhuizen zoeken samen met banken en zorgverzekeraars geld om de kosten voor het Zorgakkoord te dekken. Uiteindelijk zal dat dan ook leiden tot hogere premies.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!