Tarieven Waterschap volgend jaar bijna kwart hoger

Een auto van Waterschap Limburg © Waterschap Limburg
De waterschapsbelasting wordt volgend jaar tot ongeveer een kwart duurder dan nu. Dat blijkt uit de begroting die het Waterschap donderdag heeft gepubliceerd.
"Het belastingvolume stijgt 23,9 procent", zegt een woordvoerster van het Waterschap.

Forse stijging

Voor huishoudens met meerdere personen in een huurwoning gaat het bedrag met 74 euro omhoog en komt daarmee uit op ongeveer 350 euro per jaar. Mensen met een koopwoning betalen straks 82 euro meer, en komen uit op zo'n 425 euro. Al is dat bedrag wel afhankelijk van de WOZ-waarde van het huis. Dat de tarieven fors zouden stijgen bleek al uit het bestuursprogramma dat na de Waterschapsverkiezingen dit voorjaar werd gepresenteerd.

Inflatie

De tariefstijging is volgens het Waterschap het gevolg van hogere energieprijzen door de Oekraïnecrisis, hogere cao-lonen en duurdere grondstoffen. Daardoor worden zowel het waterbeheer en de waterzuivering duurder.

Overstromingen

Ook moet het Waterschap de komende jaren veel geld uittrekken voor hoogwaterbescherming, en het beperken van de gevolgen van toekomstige overstromingen. Na het hoogwater van 2021 wordt er nu gewerkt aan het opzetten van een 'adequate waarschuwings- en crisisorganisatie' voor zulke situaties.

Rioolwaterzuivering

Een andere grote kostenpost waarmee het waterschap te maken heeft is de waterkwaliteit. In 2027 moet al het water in EU-landen 'voldoende schoon en gezond' zijn, zo is afgesproken in de Kaderrichtlijn Water 2027. Daar is nu nog het Waterschapsbedrijf Limburg WBL voor verantwoordelijk, een zusterorganisatie van het Waterschap. In januari 2025 wordt WBL een onderdeel van het Waterschap.

800 miljoen investering

De totale begroting van het Waterschap bedraagt volgend jaar ongeveer 240 miljoen euro. Bijna de helft daarvan, 116 miljoen, gaat naar het Waterschapsbedrijf Limburg. De komende jaren loopt dat nog verder op, tot een totaal van zo'n 800 miljoen euro. Dat geld is nodig omdat een groot deel van de infrastructuur al veel langer meegaat dan oorspronkelijk de bedoeling. "
Eind november worden de nieuwe tarieven definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!