Compensatie zorgmedewerkers met covid: krijg jij ook geld?

Ron de Rooy op de fiets aan de slag met de zuurstoftherapie. © L1 (Tim van der Weerden)
Voor zorgmedewerkers met langdurige post-covid klachten, die ze opliepen tijdens de eerste coronagolf, komt er eenmalig een financiële ondersteuning beschikbaar van 15.000 euro per persoon. Maar wie komt er in aanmerking voor deze regeling? En wanneer krijg je je geld?
Ten eerste moet je als zorgmedewerker tijdens de eerste coronagolf tijdens je werk veelvuldig en intensief zorg hebben verleend aan covid-19 patiënten of daarbij betrokken zijn geweest.

Eerste coronagolf

Als we over de eerste coronagolf spreken, dan hebben we het over de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Daarnaast moet de zorgmedewerker ook zelf ziek zijn geworden en zich ziekgemeld hebben bij zijn werkgever. De opgelopen klachten moeten meer dan twee jaar duren en dusdanig groot zijn waardoor hij zijn werk niet meer of niet meer volledig kan doen.

Welke zorgmedewerkers?

Maar wie zijn de zorgmedewerkers die in aanmerking komen voor de regeling? Je moet in dit geval denken aan mensen die werken in ziekenhuizen, verzorgings- of verpleeghuizen, aan revalidatie- en gehandicaptenzorg, wijkverpleging, geboorte- of ambulancezorg. Maar ook huisartsen of zorgmedewerkers die in gevangenissen werken. Ook militairen die in die periode als hulpverleners werden ingezet via een zorgaanbieder komen in aanmerking voor de financiële ondersteuning.

Klachten

Er wordt gesproken van long-covid of post-covid als de klachten langer dan drie maanden aanhouden. Om in aanmerking te komen voor deze regeling geldt dat de klachten al minimaal twee jaar spelen én dat de langdurige post-covid klachten voor 1 juni 2023 zijn vastgesteld door een arts. Er moet dan gedacht worden aan klachten als vermoeidheid en kortademigheid, concentratie- en geheugenproblemen. Maar je mag ook denken aan overgevoeligheid voor licht en geluid, hoofdpijn, prikkelbaar zijn, slaapproblemen, spierpijn en duizeligheid.

Aanvraag

Zorgmedewerkers die zich herkennen in de voorwaarden kunnen zich aanmelden voor de regeling. Je moet echter wel bewijzen dat je in die periode hebt gewerkt. Dit kun je doen met een aantal documenten waaronder je arbeidsovereenkomst tijdens de eerste coronagolf. Daarnaast moet je aangeven wat je beroep is en welke functie je uitoefent. Op basis daarvan wordt dan bekeken of de aanvrager veelvuldig en intensieve zorg heeft geleverd aan patiënten met covid.

Medische rapportage

Als je niet meer of minder werkt moet je gegevens van het UWV meesturen en dat geldt tevens voor de medische rapportage die een bedrijfsarts heeft opgesteld. Aanmelden kan vanaf maandag 25 september tot en met 23 oktober. Dat kan via een formulier dat je kunt aanvragen met je DigiD. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Dus wie het eerst komt, het eerst maalt.
De bedoeling van de overheid is om de eenmalige tegemoetkoming nog dit jaar uit te keren.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!