Kritiek op wetsvoorstel beperken internationale studenten

Maastricht University © iStock
Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool zijn bezorgd over het conceptwetsvoorstel dat de instroom van internationale studenten beter in balans moet brengen.
Dat voorstel, Internationalisering in Balans, werd begin dit jaar gelanceerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Maatregelen

In het plan staat een aantal maatregelen omtrent taal en het maximum aantal studenten. Eén doel is om het Nederlands als taal in het hoger onderwijs te behouden en te versterken. Verder is er een maatregel die het mogelijk moet maken om een maximaal aantal studenten toe te staan op een deel van de opleiding, terwijl dat nu alleen op de hele opleiding kan. Ook zou er een 'noodrem' ingezet kunnen worden als opleidingen ineens te veel inschrijvingen krijgen.

Overvolle collegezalen

Die maatregelen worden genomen, omdat het aantal internationale studenten de afgelopen jaren sterk is toegenomen. "Ongeremd zet dat de onderwijskwaliteit onder druk, met overvolle collegezalen en hoge werkdruk voor docenten. Bovendien dreigt de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten in het gedrang te komen bij bepaalde Engelstalige opleidingen. En vooral in grote steden is het voor studenten steeds lastiger om een kamer te vinden", stelt het ministerie.

'Zwaar getroffen'

Al gaat het wetsvoorstel alleen over het beperken van de instroom van studenten buiten Europa, volgens Zuyd Hogeschool worden grensregio's zoals Zuid-Limburg, 'onevenredig zwaar getroffen' door dit voorstel. "In de regio Zuid-Limburg, direct grenzend aan de buurlanden België en Duitsland, is het grensoverschrijdend wonen, werken, studeren en recreëren een natuurlijk gegeven. Juist in grensregio’s is maatwerk nodig om ruimte te bieden aan vrij verkeer van goederen, diensten en personen en een grensoverschrijdende studie- en arbeidsmobiliteit."

Eigen regie

Daarnaast vindt Zuyd dat opleidingen beter zelf de regie in handen kunnen houden'. "Een wetswijziging met maatregelen die de autonomie van de onderwijsinstellingen aantasten is wat ons betreft onnodig en niet wenselijk."

'Internationaal talent'

Ook de universiteit van Maastricht is kritisch: "Het is belangrijk dat universiteiten meer kunnen sturen op aantallen studenten als dat nodig is. Ook wij zetten in op een verdere verbetering van de Nederlandse taalvaardigheid van studenten en medewerkers. Maar als je wilt dat ook de universiteiten in de grensregio’s hun bijdrage aan kennisland Nederland blijven leveren, dan móet je gebruik maken van wat er al is – goed internationaal onderwijs en onderzoek – en van wat er komende decennia nodig is: voldoende instroom van ook internationaal talent! Dit is een keuze die wij decennia terug gemaakt hebben en nog altijd onze koers is."
Onderwijsinstellingen kregen tot medio september de tijd om hun mening te geven op het wetsvoorstel. Minister Dijkgraaf gaat de komende tijd bestuurlijke afspraken maken met universiteiten en hogescholen. Dat is nodig om tijd te overbruggen tot de wetgeving in werking treedt. Ook van onderwijsinstellingen in Noord-Limburg kwam er vorige week kritiek op de plannen.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!