Rijkswaterstaat: 'Door zure appel bijten'

Julianakanaal © L1 (Lex van Moorsel)
Eerst het zuur en dan het zoet voor het Limburgse bedrijfsleven. Het Julianakanaal is de laatste jaren gereed gemaakt voor groter vervoer over water. Bruggen zijn verhoogd, sluizen zijn aangepast en het kanaal is verbreed. Op een stukje na: tussen de brug bij Berg aan de Maas en de sluizen van Born.
Rijkswaterstaat kiest ervoor om dat stuk helemaal droog te leggen en dan te verbreden en te verdiepen. Vanwege de veiligheid van de mensen die het werk uitvoeren.

Drooglegging

De verbreding van Rijkswaterstaat was al in volle gang. Dat gebeurde met gedeeltelijke drooglegging in bouwputten. Schepen konden dan nog passeren via een smal stuk naast de bouwput. Maar in februari liep de 800 meter lange bouwput in 7 minuten vol water. Mensen die in de put aan het werk waren, konden ternauwernood wegkomen. Het was de tweede keer dat zoiets gebeurde. "Dat komt door de bodemgesteldheid hier", zegt Jacques Timmermans van Rijkswaterstaat. "Er zit een dik pak grind. Hoe diep we ook damwanden slaan, er is een risico dat het weer gebeurt. We willen dat risico niet nemen en daarom leggen we het hele stuk van 3 kilometer droog. Er is geen alternatief."

'Levensader van Limburg'

"Deze plannen vormen een groot risico voor de geruisloze economische levensader van Limburg", stelt directeur Bob Joosten van Wessem Port Services. Dat bedrijf is in de haven van Stein verantwoordelijk voor een groot deel van de logistiek van bedrijven op Chemelot. "Dat er moet worden omgevaren om Stein te bereiken met de nodige extra kosten voor de bedrijven is één ding. Maar als er op de route vanuit Rotterdam of Antwerpen nóg een stremming optreedt vanwege een calamiteit, is er geen alternatief meer en komt alles stil te liggen."

Enquête

In dat geval kost het de bedrijven die verladen aan de Maasroute minimaal vier miljoen euro per dag als die route niet gebruikt kan worden. Dat staat los van de kosten verderop in de keten en alternatief vervoer. Dat blijkt uit een enquête onder tientallen bedrijven. "De bedrijven op Chemelot zouden amper drie tot vijf dagen zonder scheepvaart kunnen zonder dat de bedrijfsvoering kritiek wordt en de continuïteit in gevaar komt. Ik vraag me af of Rijkswaterstaat daar rekening mee heeft gehouden. We horen daar niets over"

Effecten

Rijkswaterstaat zegt dat er bijeenkomsten zijn geweest met de sector en dat de vragen die leven mee worden genomen in een studie naar de effecten. "We hebben de bedrijven ook gevraagd om even af te wachten wat de resultaten zijn van onze studie, waarin ook moet worden gekeken naar alternatieven. Het is jammer dat ze nu al aan de bel trekken." Maar één ding staat vast voor woordvoerder Timmermans, drooglegging van het traject en dus totale stremming is noodzakelijk, er is geen alternatief. "Het is voor de ondernemers door de zure appel heen bijten. Als dit is afgerond kunnen de ondernemers de vruchten plukken van een kanaal dat is aangepast aan de behoeften van deze tijd."
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!