Geen tekort studentenwoningen Maastricht, wel toekomstzorgen

Nu is er nog geen tekort aan studentenkamers, maar dat kan in de toekomst wel eens anders worden. © iStock
Maastricht Housing maakt zich zorgen over de toekomst voor studentenhuisvesting. Er is nog geen tekort, maar hoe lang dat zo blijft is onduidelijk.
Dat zegt Maurice Evers van de bemiddelaar voor studentenwoningen in Maastricht. Door onder andere de invoering van de basisbeurs voor studenten worden er problemen voor de toekomst verwacht.

Geen kamernood

Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting (LMS) blijkt dat het tekort aan studentenwoningen landelijk iets is afgenomen, maar toch zijn er nog 23.000 wooneenheden te weinig. Maar in Maastricht lukt het tot nu toe nog goed om de studenten te huisvesten. De stad moet tot 2030 elk jaar 485 eenheden bij laten komen voor studenten. "In overleg met gemeenten, waar de taak van studentenhuisvesting ligt, lukt dat tot nu toe elk jaar nog", aldus Evers.

Maastricht huisvestte afgelopen studiejaar zo'n 18.000 studenten. De meesten van hen, ruim 90 procent, volgt een opleiding in de stad zelf. In de Randstad is het veel gebruikelijker dat studenten in een andere stad wonen dan waar ze studeren.

Woningtekort

Het verschil tussen Maastricht en andere studentensteden in het land verklaart Evers doordat er in grotere steden als Amsterdam en Groningen al langere tijd een woningtekort speelt en de achterstanden daarom lastig weg te werken zijn. "In het begin van het schooljaar is er ook in Maastricht altijd wel even wat frictie op de studentenwoningmarkt, omdat er dan weer een stroom aan studenten binnenkomt die een dak boven hun hoofd nodig hebben. Maar dat lost zich na een week of vier vanzelf weer op", aldus Evers.

Druk neemt toe

In de monitor wordt de verwachting uitgesproken dat het tekort aan studentenwoningen de komende jaren zal toenemen, door de herinvoering van de basisbeurs voor studenten. Daardoor worden meer studenten verwacht, terwijl het aanbod van studentenkamers wellicht ook kan afnemen. Dan zou ook de studentenhuisvesting in Maastricht onder druk komen te staan.

Doorstroom

Die zorg voor de toekomst voorziet Evers ook. Hij noemt ook een andere reden voor de toenemende druk op de studentenwoningmarkt: "Doordat het steeds lastiger wordt om een woning te kopen, blijven studenten langer in een studentenhuis wonen. De doorstroom kan dan vastlopen. Daarom zijn we nu al aan het kijken hoe we dit voor kunnen zijn."

Alternatieven

Zo worden er in Maastricht gekeken naar alternatieven voor studentenhuisvesting, zoals woonruimte op andere plekken in de regio, bijvoorbeeld in Sittard en Heerlen. Daarnaast wordt er meer ingezet op hospitaverhuur. Dat loopt volgens Evers nog niet hard in Maastricht, maar 'het begint ergens op te lijken'.