Hoe vanuit Brunssum personen tot autonomen worden gemaakt

Afbeelding ter illustratie
Een groeiende groep Nederlanders wil als autonoom door het leven. Ze willen zo veel mogelijk loskomen van de overheid en vooral als mens door het leven gaan. Vanuit Brunssum begeleidt het echtpaar Brekelmans eenieder die dat wil naar de ‘status’ autonoom. Je kunt zelfs je eigen diplomatiek paspoort krijgen en een ambassadeschildje voor op je woning.
De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) beschrijft de autonoom als een substroming binnen een grotere groep mensen die tegen de overheid is. De veiligheidsdienst weet niet precies om hoeveel mensen het gaat, maar schat in dat het er zo’n 10.000 zijn.

Het verhaal over hoe een Brunssums echtpaar geld verdient aan mensen die het vertrouwen in de overheid kwijt zijn geraakt.

Binnen 14 dagen als autonoom door het leven

Maar wat kun je eigenlijk als autonoom? Moet je nog gewoon belasting betalen? Wat zijn je rechten? En belangrijker nog: heb je als autonoom nog plichten? Allemaal relevante vragen die we willen voorleggen aan Arthur Brekelmans. Samen met zijn vrouw Petra regelt hij dat je binnen veertien dagen als autonoom door het leven kan. Maar helaas… toen de redactie van L1 contact zocht met Brekelmans wilde hij ons niet te woord staan. We besloten ons als bezoeker aan te melden voor een van de info-sessies die het echtpaar geeft.

Vooraf betalen

Het is zondagochtend. In een kantorengebouw in Heerlen is een zaaltje gehuurd. Twintig mensen zijn op de bijeenkomst afgekomen. Eén iemand komt zelfs vanuit Huizen (NH), een ander uit Eindhoven, maar de meesten komen uit Limburg. Bij de ingang staat Petra. Ze checkt je naam waarna je naar binnen mag. Iedere deelnemer heeft 15 euro moeten betalen. Ondanks het feit dat autonomen voorstanders zijn van contant betalen, moest dit bedrag vooraf via de bank overgemaakt worden. Pas daarna kregen de deelnemers de precieze locatie van de bijeenkomst te horen.

Autonoom in ontwikkeling

Arthur is degene die de sessie leidt en de deelnemers introduceert in de wereld van de autonomen. In het dagelijks leven is Brekelmans makelaar. Daarnaast is hij coach en organiseert hij wijnproeverijen. Het entertainen van mensen is iets wat hij graag doet, lezen we op zijn website. Brekelmans vertelt gelijk bij aanvang al dat hij gewoon belasting betaalt, dat hij de hypotheek betaalt en dat hij nog steeds een Nederlands paspoort heeft. Duidelijk wordt dat het echtpaar niet hoort bij de groep autonomen die het extreem doorvoeren. Maar ze sluiten niet uit dat dat in de toekomst gaat gebeuren.

Visie vanuit de rechtsfilosofie

Volgens Roland Pierik, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Maastricht, willen autonomen zich aan de samenleving onttrekken omdat ze geen geloof meer hebben in de overheid. “Het autonoom worden is dan een laatste strohalm. Op deze manier verliest de samenleving een aantal mensen”, legt Pierik uit. Om te voorkomen dat dit gebeurt kijkt Pierik naar diezelfde overheid. “We hebben de laatste jaren te maken met een overheid die te onpersoonlijk is geworden. De overheid zou mensen met meer compassie moeten benaderen. Sommige mensen lopen vast in het bureaucratisch systeem. En juist die mensen moet je helpen.”

Het levensmotto van de autonoom is: als autonoom mens is niemand je autoriteit. Autonomen denken dat de overheid jou als persoon heeft gemaakt die uiteindelijk een speelbal is van het systeem. Alleen tijdens de eerste dagen van je leven ben je mens. Maar zodra je door je vader bij de gemeente aangegeven bent, ben je een persoon geworden. Je krijgt een BSN-nummer en vanaf dat moment ben je van de staat. Gesteld wordt dat je immers belasting moet betalen en dat de overheid zelfs kan beslissen of je kind uit huis wordt geplaatst.

Autonomen geloven kortgezegd in de theorie dat de overheid een soort bedrijf is dat slechte bedoelingen heeft. Autonomen denken dat ze het ‘contract’ met de overheid kunnen opzeggen door bijvoorbeeld brieven te sturen naar de Belastingdienst en de Raad van State.

Eigen waarheid

Het doel van Arthur Brekelmans is om meer mensen wakker te maken en de groep autonomen te vergroten. De bijeenkomst in Heerlen is een aaneenschakeling van feiten die op een bepaalde manier uitgelegd worden. En als je erin gelooft, klinkt het allemaal erg aannemelijk. Tijdens de lezing worden ook woorden op een andere manier uitgelegd zoals ze in het dagelijks leven bedoeld zijn. Brekelmans noemt het woord ‘informatie’. “Als je daar nou eens een streepje tussen zet. Dan krijg je ‘in-formatie’. Men wil jullie in formatie brengen. Ze willen dat je in een bepaalde stroom meegaat. En dan heb je nog het woord televisie. In het Engels is dat television. Ik zie dat als tell-a-vision.”

Stap voor stap autonoom worden

Brekelmans heeft naar eigen zeggen de eerste stappen gezet om autonoom te worden. Alles gaat in kleine stapjes. Dat is ook de tip die we tijdens de lezing meekrijgen. “Het begint met bewustwording. Zien hoe zaken gaan en beseffen dat je niet per se in het systeem hoeft te passen. Begin bijvoorbeeld met het niet betalen of het deels betalen van je verkeersboete. Het CJIB noemt het een beschikking. Daar zit het woord ‘schikken’ in. Je kunt bijvoorbeeld voorstellen de helft maar te betalen. Kijk maar hoe ver je kunt komen.” (Iedereen, autonoom of niet, kan in beroep gaan tegen een verkeersboete, red.)

Betaal contant

Op een tafeltje in de zaal liggen wat dingen die je kunt kopen. Zoals een stickervel met de tekst 'Betaal contant' erop. Deze stickers plak je op een twee euromuntstuk. Volgens autonomen willen overheden dat burgers alle betalingen digitaal laten verlopen. De overheid kan zo alle transacties controleren. Dit zou het einde zijn van de privacy en de vrijheid.
Stickervel: betaal contant © L1

Diplomatiek paspoort en ambassadeschild

Op hetzelfde tafeltje ligt het diplomatiek paspoort. “Je eigen Nederlandse paspoort kent geen eigendomsrecht. Het blijft van de Staat der Nederlanden. Je identificeert je als persoon. Het diplomatiek paspoort gebruik je als je je als mens wil identificeren”, legt Arthur Brekelmans uit. Toegegeven wordt wel dat je op Schiphol niet heel ver komt met je autonome versie van een diplomatiek paspoort. In de praktijk gebruiken autonomen dit paspoort vaak om te bewijzen dat sommige regels niet voor hen gelden. In de hoop dat ze iemand treffen die de waarde van het paspoort niet kent. (Een echt diplomatiek paspoort ziet er anders uit. Deze worden door staatshoofden en hoge ambtenaren gebruikt om te reizen, red).

Verdienmodel

Voor 599 euro regelt het echtpaar alles voor je. Binnen veertien dagen ben je autonoom. Voor dat geld worden veertien documenten (64 pagina’s) naar verschillende instanties gestuurd waaronder de Belastingdienst en de Raad van State. De koning krijgt ook een aparte brief. Je kunt ook gaan voor het uitgebreide pakket. Dat is inclusief een diplomatiek paspoort en een heus ambassadeschildje voor aan je gevel. Dit pakket kost 895,75 euro.

'Verdienen aan wanhopige mensen'

Rechtsfilosoof Roland Pierik vindt het triest dat zulke diensten aangeboden worden. “Er zijn altijd mensen die willen verdienen aan iemand die op een of andere manier wanhopig is. Autonoom worden geeft mensen wellicht een zekere hoop. Maar je kunt er uiteindelijk helemaal niks mee.” Hij legt uit dat het juridisch niet mogelijk is om echt autonoom te zijn. "Op het moment dat je geboren wordt, ben je burger van de samenleving. Met burgerrechten en burgerplichten. Daar kun je je niet aan onttrekken."
Ook na ons bezoek aan de sessie in Heerlen hebben we Arthur Brekelmans gevraagd om een reactie. Hij wilde niet reageren.