Mogelijk extra steun Kerkrade nodig voor WMC

Het WMC 2022 in Kerkrade © ANP
De gemeente Kerkrade moet mogelijk het Wereld Muziek Concours (WMC) opnieuw financieel bijspringen. In een besloten bijeenkomst worden de raadsleden dinsdagavond bijgepraat.
Er ligt op dit moment nog geen concreet voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Cultuurwethouder Jo Schlangen wil eerst de raadsleden informeren over de ontstane situatie. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp gebeurt dat achter gesloten deuren.

Subsidienorm

Een van de problemen is dat het WMC niet volledig voldoet aan de subsidienormen van het Fonds Cultuurparticipatie (FCP). Het fonds subsidieert het blaasmuziekfestival met in totaal 800.000 euro over een periode van vier jaar (2021-2024).
In het financieel handboek van het fonds staat als norm dat het eigen vermogen van een organisatie minimaal 25 procent van het totaal vermogen zou moeten zijn. Deze zogenoemde solvabiliteitsnorm moet ervoor zorgen dat een organisatie haar schulden en eventuele verliezen in de toekomst zelf kan dragen.

Negatief vermogen

Het WMC kampt door een groot verlies vorig jaar met een negatief eigen vermogen van 273.000 euro, waardoor de norm van het FCP totaal niet in zicht is. WMC-voorzitter Bert Corneth heeft in juni in de gemeenteraad gezegd dat het nog enkele jaren duurt voordat het negatief eigen vermogen is weggewerkt.
De oorzaak ligt voor een belangrijk deel bij de reddingsactie waartoe het WMC-bestuur besloot nadat de private organisator van het Buitenfestival failliet dreigde te gaan tijdens het concours. De gemeente leende het WMC weliswaar 400.000 euro voor deze redding, maar de financiële gevolgen daarvan belasten nu de boeken van het WMC.

Fonds Cultuurparticipatie

Het Fonds Cultuurparticipatie wil niet zeggen welke gevolgen deze situatie heeft voor de toegekende meerjarige subsidie. De subsidies over 2021 en 2022 zijn definitief, over het lopend en komend jaar kunnen nog afwijkende besluiten worden genomen. Uiterlijk 1 november geeft het FCP uitsluitsel, nadat er een afrondend gesprek met het WMC is geweest.

Langjarige subsidies

Het negatief eigen vermogen van het WMC kan ook een rol spelen bij het aanvragen van nieuwe langjarige subsidie. De vraag daarbij is of subsidiënten geld willen steken in een organisatie die totaal geen reserves meer heeft en daardoor heel kwetsbaar wordt.
De gemeente Kerkrade zou met een extra financiële bijdrage of een zogenoemde achtergestelde lening aan het WMC het negatief eigen vermogen kunnen wegpoetsen. De wethouder wil op dit moment geen toelichting gegeven, omdat hij eerst de definitieve uitkomst van het overleg tussen WMC en FCP wil afwachten.

Tijdnood

Het WMC dreigt bovendien in tijdnood te komen. De aanvragen voor grote subsidies bij het FCP en bij de provincie Limburg moeten voor 1 februari komend jaar worden ingediend voor de periode 2025-2028. Zonder subsidies van deze twee partijen lijkt het WMC in zijn huidige vorm niet te handhaven. De volgende editie is gepland in 2026.

Provincie

De provincie is een van de drie overheidssubsidiënten van het WMC. Over de periode 2021-2024 krijgt het WMC in totaal zo'n 3,5 ton subsidie uit het gouvernement. De provincie laat dinsdag weten dat het WMC desgevraagd een nadere toelichting heeft gegeven op de ontstane financiële situatie. Momenteel buigt het college van Gedeputeerde Staten zich over deze verantwoording.

Raad van toezicht

Intern is het WMC ondertussen bezig met een aanpassing van de structuur. In het jaarverslag is aangekondigd dat voor het einde van het jaar een onafhankelijke raad van toezicht wordt benoemd. De nieuw aan te trekken manager wordt dan directeur/bestuurder. De Cultuurtank Limburg, een subsidie-adviesorgaan van de provincie, heeft al een paar jaar geleden zijn voorkeur uitgesproken voor een dergelijk toezichtsmodel.
WMC-voorzitter Corneth wil geen commentaar geven. Hij zegt niet betrokken te zijn bij de besloten informatiebijeenkomst dinsdag voor de raadsleden.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!