Centrum Geleen: geen winkels maar 'duurzaam en innovatief'

Een leegstaand winkelpand in het centrum van Geleen. © L1 (Gerard Pansier)
De leegstand in de winkelstraten van Geleen is al jaren een feit. In een nieuw beleidsplan voor de Westelijke Mijnstreek wordt het centrum van Geleen dan ook niet langer gezien als traditionele winkelstad.
Geleen wil zich samen met industrieterrein Chemelot gaan profileren met duurzaamheid en circulariteit.

Tijd voor nieuwe paden

“Dat koopwalhalla dat wij waren in de jaren zeventig, waar mensen uit Maastricht en Luik naar Geleen kwamen, dat komt niet meer terug”, zegt Maurice Nelissen, voorzitter van Centrummanagement Geleen. Volgens hem is het tijd om nieuwe paden in te slaan.

Wonen, werken en recreëren

Het plan is om het kernwinkelgebied te verkleinen en er moet naar andere invulling worden gezocht. Volgens Nelissen wordt het centrum niet ingekrompen. “Het centrum is het centrum. Het is niet zo dat er straten worden gesloopt, maar je gaat andere invullingen creëren. Het centrum is er wat ons betreft niet alleen om te winkelen maar ook om te wonen, te werken en te recreëren.

Chemelot

Volgens hem kampt ieder centrum van deze omvang met dezelfde leegstandsproblematiek en is iedereen aan het zoeken naar oplossingen. “Het enige wat Geleen onderscheidt is ‘onze grote buurman’ Chemelot en de Brightland Campus en daar liggen voor dit centrum enorme kansen”, zegt de voorzitter.
Het Geleense centrum wil zich samen met Chemelot gaan profileren met duurzaamheid en circulariteit. Hoe dat er concreet uitziet is nu nog niet duidelijk. Wel komt er volgens Nelissen binnenkort een soort 'experience centrum' van Chemelot in het centrum. Hij denkt ook dat innovatieve bedrijven die niet terecht kunnen bij Chemelot zich zouden kunnen vestigen in het centrum.

Beleidsplan

Om te stimuleren dat meer inwoners in de Westelijke Mijnstreek boodschappen doen in de eigen regio is een beleidsplan opgesteld. Dat stelt voor hoe de winkelgebieden in dorpen en steden in Beek, Stein en Sittard-Geleen er in 2030 uit moeten zien. Het complete plan ligt de komende tijd ter inzage, online en in de stadswinkel in Geleen.
In het najaar wordt het beleid door de colleges van de drie gemeenten voor besluitvorming aangeboden bij de gemeenteraden.