Huisartsenbedrijf wint ‘geheime’ rechtszaak tegen Inspectie

Archieffoto © iStock
De commerciële huisartsenketen Co-Med Zorg, met hoofdkantoor in Maastricht, heeft een rechtszaak tegen de Inspectie gewonnen. Co-Med had de zaak geheim willen houden, maar daarin gaat de rechter niet mee.
Het kort geding tussen Co-Med en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt eind juli te hebben plaatsgevonden. Co-Med had gevraagd om behandeling achter gesloten deuren én om het geheimhouden van de uitspraak. Met dat laatste is de rechter niet akkoord gegaan. Daardoor is nu duidelijk waarover het conflict gaat tussen het Maastrichtse bedrijf en de Inspectie.

Groot veiligheidsrisico

Na aanhoudende klachten over beschikbaarheid en bereikbaarheid van artsen in enkele praktijken van Co-Med intensiveerde IGJ in februari het toezicht. De Inspectie constateerde onder meer dat op meerdere locaties op sommige dagen alleen een video-arts bereikbaar was. Volgens IGJ is sprake van "een groot veiligheidsrisico voor patiënten." Co-Med kreeg daarop een zogenoemde 'aanwijzing' en moest binnen één week voldoen aan de richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) over beschikbaarheid.

Tegenwerking

Co-Med gaf in de rechtszaak toe dat niet in alle huisartspraktijken álle LHV-richtlijnen worden gehaald, maar het bedrijf doet er naar eigen zeggen alles aan om dit te verbeteren. Co-Med verdedigt zich met het argument dat er een tekort is aan huisartsen en ondersteunend personeel. Ook ervaart de commerciële huisartsenketen veel tegenwerking van traditionele huisartsen. Zo wordt het Co-Med onder andere moeilijk gemaakt mee te doen aan huisartsengroepen, waardoor de waarneming door andere huisartsen lastig wordt.

Zeer complex

De rechter noemt de markt waarin Co-Med opereert 'zeer complex.' De rechter stelt dat de Landelijke Huisartsen Vereniging 'nota bene' zelf ook bezig is met nieuwe regelgeving over een lagere dagelijkse bereikbaarheidsduur van huisartsenpraktijken. De eis van de Inspectie dat Co-Med binnen een week moet voldoen aan de LHV-richtlijnen voor bereikbaarheid en beschikbaarheid, is door de rechter verworpen. Gelet op de complexe situatie moet Co-Med een termijn krijgen "die ook daadwerkelijk realiseerbaar is."
Ondertussen loopt er ook nog een bezwaarprocedure van Co-Med bij het ministerie. Zolang die procedure loopt zal IGJ geen maatregelen nemen tegen Co-Med.

Landelijk is een aantal particuliere bedrijven ingesprongen op het groeiend tekort aan huisartsen. Co-Med Zorg is een van die bedrijven, opgericht door drie Limburgse ondernemers (Guy Vroemen, Guy Schulpen en Caro van Uden). Sinds drie jaar koopt het bedrijf huisartspraktijken in het hele land, bijvoorbeeld als een huisarts met pensioen gaat.

Op dit moment is het Maastrichtse bedrijf eigenaar van 15 huisartspraktijken, samen goed voor een kleine 60.000 patiënten. Het gaat om praktijken in bijvoorbeeld Breda, Den Haag, Eindhoven, Amsterdam en Helmond. Hoewel het hoofdkantoor in Maastricht staat, bezit het bedrijf in Limburg nog geen huisartspraktijken.

De snelle groei van de onderneming gaat gepaard met groeistuipen. Nieuwe aankopen van praktijken zijn voorlopig ‘on hold ‘gezet door het bedrijf.

Tweede Kamer

In de Tweede Kamer zijn afgelopen maanden vaker vragen gesteld over commerciële huisartsenbedrijven. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) erkent in antwoorden dat toegankelijkheid van de huisartsenzorg onder druk staat. "En de opgelopen druk vraagt om innovaties om de toegankelijkheid te waarborgen. Deze innovaties betreffen bijvoorbeeld digitalisering, maar ik zie ook nieuwe organisatievormen van huisartsenzorg ontstaan."
Of commerciële huisartsenketens een oplossing zijn, weet de minister nog niet. Hij wacht op een onderzoek of nieuwe organisatievormen een risico vormen voor de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de huisartsenzorg. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door IGJ en de Nederlande Zorgautoriteit. Het moet voor het einde van het jaar klaar zijn.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!