Korenwolfproject: stoppen of doorgaan?

Biologen op zoek naar burchten van de korenwolf © L1 (Lex van Moorsel)
"Het is altijd goed om een project zo nu en dan eens tegen het licht te houden en dat doen we ook", zegt gedeputeerde Léon Faassen, maar zelf ziet hij zoveel positieve effecten van het korenwolfproject dat stoppen geen optie is.
"Wel om te kijken of we het beter kunnen doen dan in de afgelopen 25 jaar."

Hamsterwake

Begin 1999 stond er een caravan bij een akker net buiten de bebouwde kom van Maastricht met een groot spandoek. 'Hamsterwake' luidde de tekst. Bekende en minder bekende Nederlanders hielden daar de wacht bij de laatste exemplaren van de bijna uitgestorven Limburgse hamster. Door de opmars van de intensieve landbouw waren er bijna geen leefgebieden meer voor de korenwolf, zoals hij in Zuid-Limburg wordt genoemd.

Roofdieren

De laatste dieren werden gevangen en daarmee werd een fokprogramma opgezet. Vanaf die tijd zijn er regelmatig korenwolven uitgezet. Tot grote tevredenheid van roofdieren die hamster op hun menu hebben staan. Maar na al die jaren is het nog steeds sappelen met de korenwolf.

Hamstervriendelijk

Het uitzetten gebeurt in gebieden bij of op akkers die door boeren hamstervriendelijk worden geëxploiteerd. Daarvoor krijgen ze geld van de Provincie Limburg die op haar beurt weer subsidie krijgt uit Brussel. Daarvoor wordt het meeste geld uitgetrokken, bijna een miljoen per jaar. Stoppen met het uitzetten van de hamsters zou wel eens kunnen leiden tot een boete van de EU.

Meeprofiteren

"Waarschijnlijk zal dat gebeuren", zegt gedeputeerde Faassen. "Dat zouden we in Brussel moeten navragen. Maar stoppen zou sowieso niet verstandig zijn, want het draait niet om de korenwolf alleen. Door de extensieve manier van akkerbouw ten behoeve van de korenwolf zien we dat andere diersoorten daarvan profiteren. De leeuwerik komt weer terug en de grauwe kiekendief is weer gezien. Er zijn meer muizen die het stapelvoedsel vormen voor roofdieren zoals vossen en roofvogels. En als die meer muizen eten, heeft de korenwolf een grotere kans om te overleven."

Bodemleven

Bioloog Maurice La Haye van Zoogdiervereniging Nederland ziet nog een andere belangrijke ontwikkeling. "Door het diervriendelijke grondgebruik zien we ook dat het bodemleven weer toeneemt. Bijvoorbeeld regenwormen zijn voedsel voor de hamsters. Doordat ze meer eiwitten binnen krijgen, zien we dat ze meer nakomelingen krijgen." De toekomst voor een gezonde landbouw zit volgens La Haye in een minder intensief gebruik van de landbouwgrond. "Limburg speelt daarin een voortrekkersrol vanwege de kennis die hier wordt opgedaan met het hamsterproject. En vergeet niet de landbouwers die er aan meewerken en er ook inkomsten uit genereren. De toekomst wordt in deze provincie gemaakt."

Toekomst

Gedeputeerde Léon Faassen beaamt dat. "Het hamsterproject kan een mooie aanvulling zijn van Programma Landelijk Gebied waar we als Provincie Limburg mee bezig zijn. Deze manier van landbouw bedrijven en het verbinden van natuurgebieden dragen bij aan de biodiversiteit en dat zijn toch opgaves die we ook in de landbouw en in het buitengebied gaan krijgen in de toekomst."