Rijkswaterstaat: beheer Maasoever moet natuurvriendelijk

De Maas bij Maastricht © ANP
Rijkswaterstaat wil de oevers van de Maas niet langer uitgeven als pachtgronden voor boeren, maar op een natuurvriendelijke manier laten beheren door boeren.
Dat houdt in dat er geen bestrijdingsmiddelen en bemesting meer gebruikt zouden mogen worden langs de Maasoevers. Op die manier wil Rijkswaterstaat nutriënten en pesticiden in het grond- en oppervlaktewater verminderen. Dat zorgt voor een verbetering van de ecologische waterkwaliteit van de rivier.

Gezond watermilieu

De Maas loopt dwars door onze provincie, van Maastricht via Roermond, door Venlo en helemaal tot aan Mook. In de afgelopen 150 jaar is de rivier onnatuurlijker geworden, onder andere om afkalving van landbouwgrond tegen te gaan. Daarvoor zijn oevers vanaf de jaren 70 met steen of grind verdedigd, wat ten koste is gegaan van het waterleven. Ondiepe, luwe zones langs de oevers verdwenen voor een groot deel, terwijl het waterleven zich vooral daar afspeelt.
Voor een gezond watermilieu is het belangrijk dat er veel verschillende soorten planten en dieren zijn. Met onder andere de herinrichting van oevers wil Rijkswaterstaat de verdwenen leefgebieden van waterplanten en -dieren in en langs de Maas weer zoveel mogelijk terugbrengen.

Verdienmodel

Wethouder Antoon Splinter van de gemeente Bergen vertelde aan Trouw dat hij blij is met de duurzame ontwikkeling bij Rijkswaterstaat. "Als suikerbieten en mais langs de Maas plaatsmaken voor natuurinclusieve landbouw met lokale boeren, vind ik dat een prima ontwikkeling", aldus de wethouder. "Mits er een verdienmodel voor ze in zit, verwacht ik dat ook de agrariërs hier positief tegenover staan."

Stenen

Naast het natuurvriendelijk beheer van oeverstroken, werkt Rijkswaterstaat als natuurherstel ook op een paar plekken aan het verwijderen van stenen in de Maasoever. Met de meer zandige oevers moet de variatie terugkomen in groeiplaatsen voor oeverplanten en insecten.
Besluitvorming over dit plan moet nog plaatsvinden. Rijkswaterstaat geeft aan erover in gesprek te zijn met meerdere partijen, waaronder het Rijksvastgoedbedrijf die over het verpachten en de daarbij behorende pachtvoorwaarden gaat.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!