Speciaal onderwijs loopt over: '40 kinderen op wachtlijst'

De recent verbouwde mytylschool Ulingshof in Venlo © Guus Benders (L1)
Jarenlang bood mytylschool Ulingshof in Venlo plek aan zo’n 90 leerlingen. Bij nieuwbouw vorig jaar werd flink uitgebreid. Toch hebben ouders van 40 kinderen nu te horen gekregen dat er na de zomervakantie geen plek voor hen is.
Het is geen uitzondering. Het speciaal onderwijs loopt over. Bestuurder Peter Schutte van scholenkoepel Buitengewoon, waar ook Ulingshof onder valt, heeft er geen directe verklaring voor.

Onderwijsrecht

"Er is geen onderzoek beschikbaar hierover, dus wij kunnen alleen gissen. We zien in ieder geval twee dingen. Het eerste is dat onderwijs steeds meer als een recht wordt gezien. Ouders willen ook dat kinderen met een beperking gewoon meedoen. Onderwijs hoort daarbij. We zien dan ook een stijging van kinderen die worden doorverwezen vanuit de zorg."

Geen vrijstelling

Ook speelt volgens Schutte mee dat een vrijstelling van de leerplicht niet zomaar meer wordt afgegeven. "Voorheen was dit een formaliteit. Nu wordt veel meer gekeken naar wat wel kan en worden kinderen met een beperking evengoed verplicht om onderwijs te volgen."

Inclusieve samenleving

Het zijn twee redenen die passen bij de inclusieve samenleving die Nederland wil zijn. Waar kinderen zo goed mogelijk onderwijs krijgen en maximaal worden uitgedaagd naar eigen kunnen - beperking of niet. Toch zet het scholen voor een uitdaging. Het voorbeeld van Ulingshof laat dat goed zien.

Uitbreiding

Er zou een school komen voor 120 leerlingen. Tijdens de bouwfase werd al geconcludeerd dat dit krap zou worden. Er zijn toen twee extra lokalen gerealiseerd zodat er 140 plekken zouden komen. Schutte: "Halverwege dit schooljaar zaten we al op 145 en nu hebben we aan 148 onderwijs toegezegd. Dat is echt de max."

Geen alternatief

Toch zijn de aanmeldingen niet gestopt. Inmiddels hebben een kleine 40 kinderen te horen gekregen dat ze niet meteen terecht kunnen komend schooljaar. En voor hen is ook niet direct een alternatief voor handen. "Ulingshof biedt een gespecialiseerd aanbod van onderwijs, zorg en revalidatie. Nijmegen is daarna het dichtstbij. Dat is eigenlijk niet te doen."

Deeltijdonderwijs

Schutte is daarom in gesprek met de gemeente Venlo, maar ook met andere samenwerkingspartners. "We willen in ieder geval kijken naar noodoplossingen. Bijvoorbeeld of je in deeltijd toch onderwijs kunt aanbieden aan die kinderen die moeten wachten. Op langere termijn kun je zoeken naar meer plekken. Maar behalve ruimte heb je daar ook gespecialiseerd personeel voor nodig. En daar is nu al een gebrek aan. Gemakkelijke oplossingen zijn er dus niet."

Jeugdzorg

Vooralsnog kan Schutte het dus niet mooier maken dan het is. "Voor kinderen op de wachtlijst kan het dus betekenen dat ze langer moeten blijven op de plek waar ze nu zitten. Maar de zorginstellingen voor jeugdzorg kampen zelf ook met wachtlijsten. Dus dat heeft ook voor de doorstroming daar gevolgen, waardoor lijsten mogelijk langer worden."
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!