244 nieuwe woningen voor stadsregio Parkstad Limburg

Locatie toekomstig Victoriapark © Gemeente Brunssum
Stadsregio Parkstad Limburg gaat 244 nieuwe woningen bouwen in Beekdaelen, Brunssum en Kerkrade.
De woningen zijn bestemd voor starters en mensen met een laag- of middeninkomen. Er komen 113 nieuwe woningen in de gemeente Beekdaelen (Schimmert Centrum), 82 in Brunssum (Victoriapark) en 49 in Kerkrade (D’r Pool).

Financiële bijdrage

De stadsregio kan beginnen met het bouwen van de woningen door een financiële bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1,25 miljoen euro. Die bijdrage komt uit de door het kabinet ingestelde nationale regeling Woningbouwimpuls uit 2019, een subsidie die gemeenten konden aanvragen om het woningtekort tegen te gaan. Het is voor het eerst dat een bijdrage gaat naar een regionaal samenwerkingsconstruct.
"Deze Rijksbijdrage is een erkenning voor de lokale woonopgaven in deze gemeenten”, zegt Tim Weijers, wethouder wonen Kerkrade.

Drie jaar

Er wordt zowel stedelijk (Brunssum en Kerkrade) als landelijk (Schimmert) gebouwd. Een van de voorwaarden van de regeling is dat de bouw van de woningen binnen drie jaar moet starten. Dat is dan ook de termijn waarop wordt gestart met de bouw van de huizen in deze gemeenten.