Venray bouwt 250 flexhuizen voor ontheemden en woningzoekers

Het gemeentehuis van Venray © L1 (Ruud van Broekhoven)
De gemeente Venray bouwt op drie plekken in totaal 250 flexwoningen voor ontheemden en lokale woningzoekenden. De flexwoningen blijven 15 jaar staan en de eerste woningen kunnen begin 2024 al worden opgeleverd.
Van de woningen zijn er 60 tot 70 bedoeld voor Venrayse woningzoekers. De rest komt beschikbaar voor vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en woonurgenten.

Locaties

De flexwoningen worden gebouwd in Oostrum, in de buurt van Oirlo en bij de wijk Brabander. De locatie in Oostrum ligt aan de Stationsweg en is goed voor zo'n 100 flexwoningen waar 295 vluchtelingen, statushouders en woonurgenten worden gehuisvest. Ook is er ruimte voor lokale woningzoekenden. Tussen de Oirloseweg en de Pauwweg is er plek voor 280 mensen waaronder de eerste opvang van vluchtelingen, woonurgenten en maximaal 190 asielzoekers. Op deze locatie komen in totaal ongeveer 70 flexwoningen. Bij de wijk Brabander komen zo'n 15 woningen met daarin 80 appartementen in een voormalig bollenkwekerij aan de Korte Broekweg. Hier worden 240 vluchtelingen, statushouders, woonurgenten en lokale woningzoekenden gehuisvest.

Zelf de regie

Wethouder Martin Leenders verklaart dat alle plekken voldoen aan de criteria van de gemeenteraad. Het college van B&W heeft dinsdag 6 juni ingestemd met de drie gekozen locaties, op 27 juni valt het definitieve besluit. “We kiezen er bewust voor om zelf de regie te pakken en niet te wachten op een aanwijzing of crisismaatregel vanuit het Rijk", licht de wethouder toe.

Eigen inwoners

De gemeenteraad beseft ook dat 'eigen inwoners' een woning zoeken en kan hier met de plannen voor de flexwoningen op inspelen. "We hebben geanalyseerd welke opgave de komende jaren op ons afkomt. En daar kunnen we aan voldoen als we 150 tot 200 flexwoningen beschikbaar hebben. Met deze plannen realiseren we 60 tot 70 woningen extra omdat we deze kans willen aangrijpen om ook woningen te realiseren voor onze lokale woningzoekenden.”
Omwonenden zijn via een brief geïnformeerd. Zij mogen volgens de wethouder meedenken over een goede inpassing van de tijdelijke woningen en het beheer daarvan.