Nieuw boek over typisch Limburgse tradities

Afbeelding ter illustratie
Een nieuw boek van volkskundige Annie Schreuders-Derks uit Susteren. Uitgeverij TIC noemt het Annie's opus magnum, haar grootste en belangrijkste werk.
Het boek Lang zullen we Leven beschrijft Limburgse tradities en gebruiken van wieg tot graf.

Leidraad

"In mijn vorige werk De hele Santenkraam beschreef ik het Limburgse leven aan de hand van de vier jaargetijden en de tradities die daarmee samenhangen. Deze keer is het leven van geboorte tot de dood mijn leidraad geweest. Komen de kindjes uit de kool of brengt de ooievaar ze? Waarom moet de bruidstaart door bruid en bruidegom sámen aangesneden worden?"

Typisch Limburgs

Het katholieke geloof speelt een heel belangrijke rol als je het hebt over gebruiken en tradities in Limburg. Maar dan rijst de vraag of dat wel typisch Limburgs is? "Natuurlijk kun je niet spreken over typisch Limburgse gebruiken. Die zijn vaak ouder dan de provincie zelf. Ik heb me in mijn onderzoek proberen te beperken tot wat nu Limburg is, maar natuurlijk reiken die gebruiken en tradities veel verder dan de provinciegrenzen, zelfs de taal overschrijdt die grenzen."

Presentatie

Veel gebruiken die tot ons dagelijks leven behoren, hebben ergens een oorsprong. "Die verhalen wil ik graag overbrengen. Ik hoop dat de lezers van mijn boek daar veel plezier aan beleven en er natuurlijk ook iets van opsteken."
Het boek van Annie Schreuders-Derks wordt zaterdagmiddag gepresenteerd in de boekhandel Dominicanen in Maastricht.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!