Zo gaat de nieuwe brug over de Maas bij Maaseik eruitzien

De Pater Sangersbrug, ook wel de Maasbrug genoemd, gaat er in de toekomst heel anders uitzien. Dat blijkt uit de eerste plannen die woensdagavond door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en De Vlaamse Waterweg in Maaseik werden gepresenteerd.
Pas volgende week worden de plannen in Roosteren gepresenteerd bij een zogeheten infomarkt voor omwonenden.

Maximale snelheid terug

Het was al bekend dat er parallel aan de huidige brug een nieuwe brug gebouwd wordt, maar afgezien van de locatie is er een aantal verschillen. Zo zal de maximale snelheid worden teruggeschroefd van 80 naar 60 kilometer per uur.

Brede fiets- en wandelpaden

Bouwtechnisch zal de brug niet meer rusten op twee pilaren maar slechts op één pijler. Daarnaast wordt de brug, met 185 meter in totaal, 33 meter langer dan de huidige. Het nieuwe bouwwerk zou alle klimaatveranderingen, en potentieel hoogwater, moeten kunnen doorstaan. Ook komen er brede, van elkaar gescheiden fiets- en wandelpaden, die aan beide oevers van de Maas moeten aansluiten op fietsroutes.

Veiligheid

Bij de bouwplannen wordt er volop aandacht besteed aan de veiligheid; om naast autoverkeer ook 'de zwakkere weggebruiker' op een veilige manier aan de overkant te krijgen. “Met de bouw van een volledig nieuwe ‘future proof’ brug grijpen we de kans om de functionele relaties, maar ook de recreatieve, fiets- en voetvoorzieningen op de brug uitermate te optimaliseren," laat minister Peeters weten. De ovale rotonde en waterkering aan Vlaamse zijde zal wellicht aangepast moeten worden.

Kunstwerk

Tot slot moet er nog een marker komen voor de verbinding tussen de twee landen en regio's. “Stad Maaseik gaat daarnaast samen met de gemeente Echt-Susteren ook een voorstel uitwerken rond het kunstwerk Pater Sangers - verbondenheid beide Limburgen," deelt de burgemeester van Maaseik Johan Tollenaere nog mede.
Het is nog niet duidelijk of de brug de naam Pater Sangersbrug behoudt. De bedoeling is dat de werkzaamheden voor het aanleggen van de brug in de zomer van 2024 starten en de brug eind 2026 gerealiseerd is.