Onderzoek MUMC: staaroperatie nu gelijk aan beide ogen

Volgens het ziekenhuis is de nieuwe methode even veilig en een stuk patiëntvriendelijker. © iStock
Onderzoek van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) onder ruim 850 patiënten heeft aangetoond dat een staaroperatie prima op één dag aan beide ogen kan worden uitgevoerd.
Normaal gesproken is het zo dat een staaroperatie aan de ogen op verschillende momenten wordt uitgevoerd. Gemiddeld zit er zo'n twee weken tijd tussen de ogen, maar dat is dus onnodig.

Patiëntvriendelijker

Volgens het ziekenhuis is de nieuwe methode even veilig en een stuk patiëntvriendelijker. "Patiënten hoeven minder lang hun ogen te druppelen en ervaren geen hinder meer door een verschil in zicht van beide ogen in de tussenperiode. Bovendien kan jaarlijks in potentie tot €27 miljoen aan maatschappelijke kosten bespaard worden als deze innovatie in heel Nederland wordt ingevoerd", aldus het MUMC+.

Verkorting zorgproces

Bij de 'oude aanpak' overlappen bovendien de druppelschema's van beide ogen elkaar en hebben sommige mensen een verzorger nodig om te helpen druppelen. Bij de nieuwe aanpak is dat verleden tijd. Dat zorgt voor een verkorting van twee weken van het zorgproces en scheelt uiteindelijk ook in de kosten.

Veilig

Patiënten hoeven niet te vrezen voor complicaties als een operatie voor beide ogen op dezelfde dag wordt uitgevoerd. Voor elk oog worden aparte, gesteriliseerde instrumenten gebruikt en ook aparte beschermingsmiddelen. Het MUMC+ hoopt dat andere Nederlandse ziekenhuizen de staaroperatie ook op deze manier gaan uitvoeren, zodat er daadwerkelijk winst kan worden gemaakt, zowel financieel als voor de patiënt zelf.
Met zo'n 180.000 staaroperaties per jaar is dit een van de meest voorkomende behandelingen in de Nederlandse ziekenhuizen.