Zeer brede coalitie waterschap Limburg

Verkenner Pieter Meekels presenteert eerste bevindingen over coalitie Waterschap © L1 (Jos van den Broek)
Het ziet ernaar uit dat het nieuwe bestuur van Waterschap Limburg uit een brede coalitie zal bestaan. De formateurs stellen voor dat vier fracties gaan samenwerken. Die zijn samen goed voor 27 van de 30 zetels.
Het gaat dan om de fracties Waterbelang Limburg, BBB+, Water Natuurlijk en LV 50 (Lokaal Limburg, 50 PLUS en de VVD). BBB+ staat voor de Boer Burgerbeweging aangevuld met de twee geborgde zetels voor de landbouw. De overige twee geborgde zetels voor de natuur vinden aansluiting bij de fractie Water Natuurlijk. De oppositie, 3 van de 30 zetels, wordt dan gevormd door de PvdD en de AWP, voor water klimaat en natuur.

Bereidheid

Formateur Marc Breugelmans: "Wij constateren dat een constructieve samenwerking mogelijk en haalbaar is tussen deze vier fracties. Alle vier hebben ze de bereidheid uitgesproken hiervoor te willen gaan. Ons advies is om dat proces verder vorm te geven om te komen tot een stabiel, deskundig en daadkrachtig bestuur."

Vijf bestuurders

De twee formateurs, Marc Breugelmans en Jos Teeuwen, stellen voor dat het algemeen bestuur uit haar midden maximaal vijf leden kiest voor het dagelijks bestuur. De verdeling zou dan moeten zijn: twee bestuursleden voor Waterbelang, eentje voor BBB+, Water Natuurlijk en LV50.