Minste grote gezinnen in Zuid-Limburg: twee kinderen de norm

Een gezin met vijf kinderen. © iStock
Vijftig jaar geleden was het heel gebruikelijk om een groot gezin te hebben. Maar nu komen grote gezinnen met vier of meer kinderen in Limburg niet zoveel meer voor. Sterker nog: Limburg heeft de minste grote gezinnen van alle provincies.
Onze provincie telt in totaal op Moederdag dit jaar ruim 330.000 moeders, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Twee kids de norm

Ruim 6,1 procent van de Limburgse moeders kreeg vier of meer kinderen, slechts 0,7 procent heeft er meer dan vijf. Twee kinderen krijgen blijkt in onze provincie de norm. Net iets meer dan de helft van de gezinnen bestaat namelijk uit twee telgen.
Bijna een kwart van de Limburgse moeders heeft één kind. Dat zijn volgens het statistiekbureau vooral de jongere moeders. De verwachting is dat bij ruim de helft van deze gezinnen er nog een kindje bij zal komen.

Minste in Zuid-Limburg

In de Biblebelt, de strook die ruwweg loopt van Zeeland naar Overijssel, wonen relatief de meeste grote gezinnen. Ook in Noord-Nederland komen grotere gezinnen vaker voor. Hoe verder je vervolgens naar het zuiden afzakt, des te kleiner de gezinnen worden. In Noord-Limburg heeft nog 7,4 procent van de moeder drie kinderen of meer en in Midden-Limburg ligt dit percentage op 6,1 procent. In Zuid-Limburg zijn juist de minste grote gezinnen te vinden. Daar heeft slechts 5,6 procent van de moeders vier kinderen of meer. Het landelijk gemiddelde ligt op 8,7 procent.
Stein is landelijk de gemeente met de minste grote gezinnen (3,3 procent). Binnen Limburg telt Venray de meeste gezinnen met meer dan drie kinderen, namelijk 8,5 procent.

Een huis vol

De Heerlense familie Quaedackers is wellicht het bekendste grote gezin van Limburg. Het gezin met twaalf kinderen deed mee aan het KRO-NCRV-programma 'Een huis vol'.

Later moeder

In ruim vijftig jaar is de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen voor het eerst moeder worden met zes jaar gestegen. Begin jaren zeventig waren vrouwen gemiddeld 24,3 jaar bij de geboorte van hun eerste kind, vorig jaar was dat gestegen tot 30,3 jaar. "De langetermijntrend van de laatste jaren is: er worden minder kinderen geboren omdat vrouwen en dus ook mannen daar langer mee wachten", zegt hoofdonderzoeker Tanja Traag van het CBS.
Over vaders heeft het statistiekbureau geen nieuwe cijfers, maar de afgelopen jaren waren mannen gemiddeld drie jaar ouder dan vrouwen als ze voor het eerst een kind kregen. In 2021 was de gemiddelde leeftijd waarop mannen voor het eerst vader werden 32,8 jaar.