BSA versoepeld: voor Limburgse hogescholen niets nieuws

Stockfoto © iStock
Met de helft van het totaal aantal studiepunten door naar het tweede jaar: minister Robbert Dijkgraaf wil het voor studenten op hogescholen en universiteiten makkelijker maken om door te stromen. Maar hogescholen in Limburg hechten al langer niet veel waarde aan het bindend studieadvies (BSA), terwijl de universiteit in Maastricht er wel nog aan vasthoudt.
Zuyd Hogeschool was in september 2021 zelfs de eerste hogeschool die het BSA volledig afschafte.

Bindend studieadvies

Op alle opleidingen van Zuyd Hogeschool hoeven leerlingen geen minimum aantal studiepunten meer te halen om door te mogen stromen. "Studenten hoeven eigenlijk nooit van school af, al haal je maar 10 punten van de 60", zegt Saskia Brand-Gruwel van Zuyd Hogeschool. Ook bij Fontys geldt geen BSA meer voor studenten, maar zij moeten wel binnen twee jaar hun propedeuse halen. "Zo halen we druk eraf voor de studenten", zegt directeur Noud Theunissen.
Bij Maastricht University (UM) verschilt het op dit moment nog per opleiding of er wordt vastgehouden aan het BSA. "Voor de universiteit is het bindend studieadvies een onderdeel van alle inzet om een een student zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen met oog voor studievoortgang en studentenwelzijn", licht een woordvoerder toe. "Maatwerk per opleiding staat daarbij voorop." Een nieuwe regeling zal daarom voor de UM bij sommige opleidingen tot gevolg hebben dat zij hun BSA moeten gaan aanpassen.

Studieloopbaanbegeleiding

Volgens Brand-Gruwel doet het BSA helemaal niets als het gaat om het studierendement. Dat was destijds ook voor de hogeschool de reden om het af te schaffen. "Net zoveel mensen halen hun propedeuse na een jaar voor als na het afschaffen van het BSA", concludeert ze. "Mits ze de goede begeleiding krijgen".
Zo zet Zuyd Hogeschool vooral in op studieloopbaangeleiding voor studenten, iets wat ook de minister wil. "Al we na een blok zien dat een student te weinig studiepunten haalt, gaan we in gesprek met deze leerling. Past de studie wel, is de student gemotiveerd, is er iets anders aan de hand?" Dat is volgens haar wel de voorwaarde om het af te schaffen. “Je kunt het niet zomaar loslaten en studenten aan hun lot overlaten.” Volgens Brand-Gruwel concluderen studenten door zo'n gesprek zelf soms al dat de opleiding niet bij hen past. "Hoe mooi is het dat een hogeschool dan niet met een BSA zegt dat je een andere keuze moet maken, maar dat een student zelf met dat inzicht komt?"

Welzijn

Het doel achter de versoepeling van het te behalen aantal studiepunten om door te kunnen stromen naar het tweede jaar, is om het welzijn van studenten te verbeteren. Te veel druk zou verlammend werken en kan leiden tot slechtere leerprestaties, waardoor het beeld vertroebelt of een student al dan niet geschikt is voor een opleiding, zo stelt Dijkgraaf.
Na bijna twee studiejaren zonder BSA, kan Zuyd Hogeschool nog niet concluderen of het welzijn van studenten bij hen ook daadwerkelijk verbeterd is. "Dat is lastig om te meten, omdat ook andere factoren het welzijn beïnvloedden. Maar we zitten op het gemiddelde qua welzijn van studenten", zegt Brand-Gruwel. Wel weten ze van studenten dat ze het prettig vinden dat er geen BSA is en dat de druk eraf is.

Latere uitval

Er zijn ook kritische geluiden te horen over het voorstel van de minister. Zo verwacht Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland dat het ertoe zal leiden dat steeds meer studenten vertraging op zullen lopen en langer over hun studie zullen doen. Volgens Brand-Gruwel is dat niet bewezen. "Iemand kan in het eerste jaar zijn BSA halen en vervolgens alsnog langstudeerder worden.”
De UM is ook niet helemaal positief over het plan. "Het instellen van een landelijke maximum-norm zou betekenen dat je minder maatwerk kunt leveren." Wat dat betreft sluit de UM zich aan bij het standpunt van de koepelorganisatie. "Hoewel de universiteiten het geen goed voorstel vinden om een landelijke maximum norm te stellen, zou indien hier toch voor wordt gekozen 45 studiepunten (in plaats van de 30 waar de minister voor pleit) het beste aansluiten bij de doelstellingen van het BSA en het huidige onderwijsbeleid van universiteiten."
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!