Niveau rekenen en taal op scholen nog altijd ondermaats

Veel leerlingen hebben een reken- en taalachterstand. © iStock
Vorig jaar kwam de Onderwijsinspectie met de harde conclusie dat het slecht gesteld is met de basisvaardigheden van kinderen, zoals taal en rekenen. Dat zal dit jaar niet anders zijn, verwacht directeur Marc Demandt van BC Broekhin in Roermond, ondanks de maatregelen die de school nam.
De Onderwijsinspectie komt op woensdag 10 mei met het rapport 'De Staat van het Onderwijs 2023'.

Kritiek kwam hard aan

Bij directeur Marc Demandt van het BC Broekhin kwam de kritiek vorig jaar na het rapport hard aan. "Het was wel even een reality check voor ons. We zien al jarenlang dat het niveau van lezen en rekenen, in ons geval op de middelbare school is dat wiskunde en Nederlands, achteruitgaat en dat leerlingen over minder vaardigheden beschikken. Als je taal- en rekenvaardigheid niet op orde is, dan loop je op de middelbare school al tegen allerlei problemen aan, maar ook in de tijd die daarna komt."

Actie

Het BC Broekhin ondernam na het rapport van de Onderwijsinspectie meteen actie. "Vanuit de coronatijd hebben wij als school gelden gekregen voor het Nationaal Programma Onderwijs. Daarmee hebben we middelen ingezet om de taal- en leesvaardigheden van de leerlingen aan te pakken", vertelt Demandt. Ook werd zijn school ingeloot voor een subsidie waardoor ze er nog meer aandacht aan kunnen gaan besteden.
Demandt is het ermee eens dat het tot de kerntaken van het onderwijs behoort, maar laat ook weten afhankelijk te zijn van met welk basisniveau de leerlingen van de basisschool afkomen. "Er zijn achterstanden en als we die willen aanpakken dan is er meer geld nodig."

Leerlingen niet extra belasten

De leerlingen hoeven zich geen zorgen te maken dat ze meer huiswerk moeten gaan maken. "We hebben met z'n allen goed nagedacht over hoe we dat gingen aanpakken. Want er is ook een lerarentekort, dus wie moet die leerlingen extra ondersteuning bieden? Daarnaast zien we dat leerlingen sinds de coronaperiode kampen met motivatieproblemen en er grote problemen rondom de jeugd spelen. We wilden dus wel kinderen dingen aanbieden, maar ze niet overbelasten. We hebben dus besloten om de uitvaluren, wanneer een leraar bijvoorbeeld ziek is, beter te gaan besteden. Dan gaan ze aan de slag met lezen en rekenen."

Concrete maatregelen

BC Broekhin heeft dus al concrete maatregelen genomen. Ook andere scholen in de omgeving van Roermond zijn voortvarend te werk gegaan. "We voelen allemaal de urgentie. We zijn er allemaal in meer of mindere mate mee bezig. Het is namelijk zo dat als leerlingen bij taal en rekenen vastlopen en niet voldoende vaardigheden hebben dat ze ook bij andere vakken vastlopen."

Geen lovende woorden

Het rapport van de Onderwijsinspectie, dat op 10 mei verschijnt, zal niet opeens vol lovende woorden staan. "Zover zijn we nog niet. Als ze bij ons op school komen kijken, dan zien ze sporen van interventies waardoor leerlingen meer lezen. We bieden leeslessen aan, er wordt ondersteuning geboden en we hebben extra rekenlessen. Bij ons zie je daar sporen van, maar ik kan niet zeggen dat de Onderwijsinspectie nu ziet dat het allemaal is opgelost. Ik denk dat het allemaal veel langer gaat duren."