Inspectie: 'Open Universiteit had geen accreditatie masters'

Stockfoto © iStock
De Open Universiteit in Heerlen, die ongeoorloofd aan 63 studenten een mastertitel gaf, had geen accreditatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) of een andere organisatie.
Dat bevestigt de Onderwijsinspectie in een rapport. In oktober 2022 gaf de Open Universiteit dat zelf al toe naar aanleiding van berichtgeving van De Limburger.

Wet overtreden

"De namen hogeschool en universiteit zijn beschermd. Dit betekent dat organisaties niet zomaar de naam universiteit of hogeschool mogen gebruiken. De bescherming geldt ook voor de graden (associate degree, bachelor, master, doctor) die behaald kunnen worden in het hoger onderwijs", schrijft de inspectie in het rapport. De bescherming is vastgesteld in de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. De Open Universiteit handelde in strijd met die wet door onterecht mastergraden te verlenen.
Het gaat om de graden Master of Business Administration (MBA) en Master Loopbaan Management (MLM). Ook 66 studenten die nog niet klaar waren met de studie, zijn door de fout geraakt.

Open Universiteit

De twee studies moesten in 2017 goedgekeurd en geregistreerd worden, maar de universiteit was dit vergeten. De oud-studenten mogen zich dus geen master meer noemen. Volgens de Open Universiteit waren de studies 'aan het zicht van het college van bestuur ontsnapt'. Er wordt geen nieuwe accreditatie aangevraagd; beide studies zijn inmiddels beëindigd.
De opleidingsinstelling zegt het te betreuren 'dat 63 onderwijsdeelnemers gedupeerd zijn vanwege het feit dat de Open Universiteit onvoldoende alert is geweest bij graadverlening in het contractonderwijs'. "De universiteit ziet het, zoals ook al eerder gecommuniceerd, als haar verantwoordelijkheid om een en ander zoveel als mogelijk te herstellen. Op de tweede plaats hecht de Open Universiteit eraan te benadrukken, dat de betreffende onderwijsdeelnemers bij de Open Universiteit onderwijs op academisch niveau hebben gevolgd." Behaalde vakken en programma-onderdelen zijn van een bijbehorend certificaat voorzien.