Taalorganisaties: 'Zelfde status voor Limburgs als Fries'

Stockfoto © Istock
De Limburgse Taalorganisaties, gebundeld in het Hoes veur 't Limburgs, roepen op om het Limburgs dezelfde status te geven als de Friese taal.
Dat staat in een open brief die vrijdag naar het Limburgs Parlement is verstuurd. Het Limburgs wordt momenteel gezien als een minderheidstaal en regionale taal.

Deel III erkenning

Meer specifiek wil het Hoes veur 't Limburgs dat een aanvraag voor Deel III erkenning van het Limburgs onder het Europees Handvest vóór 1 december 2024 wordt opgesteld. Het Limburgs is momenteel nog erkend als regionale taal onder Deel II van het Europese Handvest.
In de open brief wordt ook opgeroepen om het Limburgs als speerpunt op te nemen in de coalitiegesprekken. Zo kan de overheid ervoor zorgen dat ze haar rol als voortrekker van Limburgs taalbeleid vervult, aldus de organisaties. Ook kan op die manier 'adequate financiering' beschikbaar worden gesteld.

Convenant

Dit jaar wordt daarnaast met de nationale overheid onderhandeld over een nieuw convenant. In de open brief wordt opgeroepen om in dat convenant nu al sommige van de meest urgente zaken regelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van het Limburgs als klassikale voertaal naast het Nederlands in de kinderopvang, een prominentere plaats voor het dialect in regionale media, samenwerking met de gemeenten voor een lokaal plan van aanpak en tweetalige plaatsnaamborden in de provincie.

Van groot belang

Er dient 'onmiddellijke en doorslaggevende actie te worden ondernomen', aldus de taalorganisaties. Volgens hen heeft de overheid een cruciale rol in het beschermen van het Limburgs. Het niet adequaat promoten daarvan heeft 'zeer negatieve gevolgen voor de bevordering van het Limburgs en het aantal sprekers van het Limburgs'.
"De Limburgse taal is niet minder onderdeel van onze identiteit dan de Friese taal voor de Friezen en het Papiaments voor de sprekers van deze taal", schrijft het Hoes veur 't Limburgs in de open brief.

Hoes veur 't Limburgs

Onder het Hoes veur 't Limburgs vallen de Limbörgse Academie, Veldeke Limburg, Raod veur ‘t Limburgs, Levende talen Limburgs, Willy Dols Stichting, Vereniging Limburgse Dialect- en Naamkunde, het 3M-project en Prof. De. L. Cornips, bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht.

Limburgs

Uit het CBS-onderzoek Samenhang en Welzijn van december bleek dat iets minder dan de helft van de Limburgers thuis Limburgs spreekt. Ons 'plat' is daarmee een vaker gebruikte streektaal dan het Fries.