Vakbonden en directie VDL Nedcar hervatten gesprekken

De autofabriek van VDL Nedcar © L1 (Raül Rademakers)
De vakbonden en de directie van VDL Nedcar hebben donderdagochtend hun gesprekken hervat.
Burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen had daarom verzocht.

Bemiddelaar

De drie vakbonden hebben de afgelopen dagen onder leiding van bemiddelaar Aart Jan de Geus, voormalig minister van sociale zaken en voormalig vakbondsbestuurder gesprekken gevoerd om de impasse te doorbreken. De uitkomst van dit onderleg is dat de gesprekken tussen de vakbonden en de directie formeel zijn hervat.

Dinsdag 25 april

De vakbonden hebben donderdag hun voorstellen wat betreft het sociaal plan kenbaar gemaakt en verder toegelicht. Op dinsdag 25 april wordt er inhoudelijk verder gesproken met elkaar om de voorstellen verder af te stemmen.

Nieuwe fabricant

In maart 2024 loopt het contract voor de productie van Mini's bij Nedcar af. VDL heeft nog geen nieuwe autofabrikant binnen weten te halen. Vakbonden en ondernemingsraad vrezen daarom massaontslagen eind dit jaar en willen praten over een nieuw sociaal plan. Maar VDL brak de gesprekken twee weken geleden af omdat de vakbonden het verlies van nieuwe klanten bij Nedcar verwijtbaar noemden. VDL eiste rectificatie, de bonden weigerden. De bonden dreigden met acties als VDL niet zou terugkeren aan de onderhandelingstafel. Dat is nu dus gebeurd.