OVV: onvoldoende zicht op risico's woonomgeving vliegveld

Een deel van het vliegtuig steekt uit het dak van een auto in Meerssen © Jean-Pierre Geusens
Er zou een risico-inschatting moeten worden gemaakt voor de woongebieden rondom Maastricht Aachen Airport. Dat beveelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aan in haar rapport over het vliegincident dat in februari 2021 in Meerssen gebeurde.
Bij dat incident vielen brokstukken naar beneden en raakten twee mensen gewond.

Risico

In het rapport concludeert de OVV dat inwoners van Meerssen, Geverik en Beek worden blootgesteld aan het risico van vallende motorbrokstukken of vliegtuigongevallen. Volgens de Onderzoeksraad is het aannemelijk dat dit risico groter is dan in andere woongebieden rondom de luchthaven, maar dat er onvoldoende zicht is op de lokale riscio's. Het incident in februari 2021 heeft aangetoond dat het gevaar van vallende motorbrokstukken reëel is en kan leiden tot persoonlijk letsel en materiële schade. Daarnaast heeft het incident geleid tot een onveilig gevoel bij omwonenden.
Daarom adviseert de OVV een risico-inschatting voor de woongebieden rondom de luchthaven te maken en de resultaten hiervan te publiceren. Op basis van de uitkomst van die risico-inschatting moet er beslist worden over de aanvaardbaarheid van de lokale risico's.

Oorzaak

Ook wordt in het rapport duidelijk wat de precieze oorzaak van de vallende brokstukken is. Door een genegeerd onderhoudsadvies is een van de motoren langere tijd blootgesteld aan gassen met hoge temperatuur. Dat leidde tot slijtage en vervorming van de panelen van de buitenste overgangskanalen. Een van de panelen is vervolgens losgeraakt en ook scheurde er een tweede paneel, waardoor de turbine zwaar werd beschadigd. Brokstukken van de motor - onderdelen van de turbine- werden vervolgens via de uitlaat uitgestoten en kwamen terecht in Meerssen.