Laatste eindtoets voor groep 8 in huidige vorm

Leerlingen in de klas van bassischool De Startbaan © L1
De traditionele eindtoets voor de basisscholen gaat op de schop. De komende weken krijgen alle leerlingen uit groep acht nog een Cito-toets of een vergelijkbaar alternatief van andere aanbieders.
De uitkomst van die toetsen bepaalt mede het schooladvies voor de middelbare school. Om stress bij leerlingen en ouders te voorkomen wordt de toets vanaf volgend jaar twee maanden eerder afgenomen.

Doorstroomtoets

Ook moet de toets een minder belangrijke rol spelen in de keuze voor een opleiding. De naam verandert ook in doorstroomtoets. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat het hier niet om een afsluiting gaat, maar dat de test een moment is in de ontwikkeling van leerlingen.

Toetsen schrappen

Die intentie is volgens directeur John Vullings van basisschool De Startbaan in Velden goed, maar wat hem betreft was de toets helemaal geschrapt. “Of je nu in april of februari een toets afneemt maakt voor ons niet per se uit.. Voor ons is het een toetsmoment zoals we er zoveel hebben.”

Momentopname

Vullings zegt de toets niet nodig te vinden. Zeker omdat een Cito-toets een momentopname is. “Gelukkig komt de score meestal wel overeen met ons advies. Als een kind lager scoort dan het advies willen ouders graag mee in de verklaring dat een leerling misschien net zijn dag niet had. Maar als de score hoger is, leidt het vaak tot discussie en zijn we ook verplicht om ons advies te heroverwegen..”

Goed advies

"Wij volgen kinderen al 7,5 jaar vanaf groep 3. Daar zitten ook jaarlijks vele toetsmomenten bij. Dan durf ik te stellen dat we ook zonder eindtoets of doorstroomtoets een goed advies kunnen geven. Maar als de overheid dit van ons vraagt en dat belangrijk vindt, dan doen we dat keurig.”

Makkelijke toets

De leerlingen uit groep 8 van De Startbaan ondergaan de toets vandaag nog. “Ik vond het best een makkelijke toets. Ik wist wel wat ik kon verwachten”, zegt Féline Gooren. Haar klasgenoot Leco Arts sluit zich daarbij aan “Ik vond het goed gaan. Ik had het moeilijker verwacht.” Daarom kan na vandaag de focus weer iets worden verlegd, denkt Féline: “Verder met de musical", lacht ze.