Jachtkamp uit middensteentijd ontdekt in Lottum

Door zand te zeven, proefsleuven te maken en vooral door heel voorzichtig te werk te gaan, werd de geschiedenis van het gebied blootgelegd. © Omroep Horst aan de Maas
Bij opgravingen in het gebied Siebersbroek in Lottum zijn door archeologen meerdere opmerkelijke vondsten gedaan. Zo is er een jachtkamp uit de middensteentijd gevonden.
Naast het jachtkamp is er ook een nederzetting uit de prehistorie of begin Romeinse tijd gevonden en een eeuwenoude weg die door het opgravingsterrein loopt.

Drie vindplaatsen

Archeoloog Nico van der Feest: "Op het terrein hebben we drie vindplaatsen aangetroffen uit verschillende tijden. Vaak zijn de vondsten al zo oud dat er weinig meer van over is, maar aan de kleine verkleuringen op de gevonden voorwerpen kun je zien uit welke tijd ze komen."

Voorzichtig te werk

Door zand te zeven, proefsleuven te maken en vooral door heel voorzichtig te werk te gaan, werd de geschiedenis van het gebied blootgelegd. Ook zijn er ruim 2000 jaar oude overblijfselen van vijf verschillende woningen gevonden.

Open dag

Geïnteresseerden zijn op zaterdag 15 april welkom om een kijkje te komen nemen op het terrein tijdens een open dag. Er zijn die dag twee bijeenkomsten waar Van der Feest vertelt over waarom er archeologisch onderzoek gedaan wordt en welke informatie de vondsten geven over de bewoningsgeschiedenis van het gebied.

Meterik

Een maand geleden werd er ook al een opmerkelijke archeologische vondst gedaan in Meterik. Daar werd bij opgravingen een woonerf gevonden uit de ijzertijd en er zijn erven gevonden uit de twaalfde en zestiende eeuw.